Geplaatst op: 24-10-2017 om 11:22 uur
Laatst gewijzigd op: 21-10-2021 om 09:51 uur

Inspectie schepen

Alle internationaal varende zeeschepen moeten een Ship Sanitation Certificaat aan boord hebben. Een SSC is 6 maanden geldig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een nieuw certificaat. 

Bij de GGD kun je een aanvraag indienen voor een Ship sanitation certificate, voor schepen die in de havens van IJmuiden, Beverwijk en Velsen liggen. Een inspectie voor een Ship sanitation certificate wordt uitgevoerd op basis van de gestelde eisen door de World Health Organisation (WHO).

In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Het Ship sanitation certificate is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Inspecties voor het Ship Sanitation certificate worden uitgevoerd tijdens normale kantoortijden en in overleg met de agent/rederij/kapitein gepland. In weekenden en tijdens nationale feest- en gedenkdagen is de GGD gesloten en worden er geen inspecties gedaan.

Nieuw aanvullend kader herstarten riviercruise Nederland
In deze notitie zijn de minimale voorwaarden, taken en verantwoordelijkheden van rederijen en de betrokken GGD/GHOR in het voorbereiden op/bij (het vermoeden van) COVID-19 aan boord van een riviercruiseschip in Nederland beschreven. >>>Nieuw aanvullend kader herstarten riviercruise Nederland | LCI richtlijnen (rivm.nl).

New supplementary framework on restarting river cruise ship operations in the Netherlands
This document contains the minimum requirements, roles and responsibilities of river cruise ship operators and the relevant Regional Public Health Services (GGD’s) or the Regional Medical Emergency Preparedness and Planning (GHOR) offices for preparedness and response to (probable) cases of COVID-19 on board a river cruise vessel in the Netherlands. >>>Nieuw aanvullend kader herstarten riviercruise Nederland | LCI richtlijnen (rivm.nl).

Convenant zee cruises
Met de zee cruise branche heeft het ministerie van I&W in samenwerking met het RIVM en de betrokken GGDen en havenautoriteiten een convenant opgesteld waarin afspraken zijn opgenomen ten aanzien van de hygiëne maatregelen aan boord en de processen in het geval van besmettingen aan boord.

Covenant sea cruises
The Ministry of Infrastructure and Water Management has drawn up a covenant with the sea cruise industry, in collaboration with the National Institute for Public Health and the Environment and the concerned GGDs and port authorities, in which agreements have been made with regard to the hygiene measures on board and the processes in the event of (probable) Covid19 cases on board.

Normen WHO

De richtlijnen voor inspectie van de WHO geven aan dat de onderstaande onderdelen van het schip ‘in orde’ moeten zijn:

 • Kombuis en voedselvoorziening
 • Pantry en opslagruimten
 • Vrachtruim
 • Verblijven van bemanning en officieren
 • Drinkwater
 • Afvalwater
 • Ballasttanks
 • Afval (ook medisch afval)
 • Stilstaand water
 • Medische voorzieningen
 • Zwembaden en spa’s

Alle normen van de WHO staan vermeld in het Programma van Eisen. Per norm is aangegeven aan welke controlepunten moet worden voldaan, om aan de norm te voldoen en waarop de GGD inspecteert.

In het WHO SCC handboek vind je een uitleg over de getoetste items.