Geplaatst op: 24-10-2017 om 13:18 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2023 om 16:39 uur

Kindercentra

De GGD bezoekt in opdracht van de gemeente jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, en gastouderbureaus. Gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.

Vragen?

Stuur dan een mail naar: kinderopvang@ggdkennemerland.nl  

Informatie voor ouders van kinderen die gebruik maken van kinderopvang.

Wanneer vinden inspecties plaats
  • voordat een nieuwe kinderopvang of gastouderbureau geopend gaat worden;
  • binnen drie maanden na opening of start van een kinderopvang of gastouderbureau;
  • bij de start van een nieuwe gastouder;
  • het jaarlijkse wettelijke toezicht;
  • naar aanleiding van klachten, signalen en incidenten;
  • naar aanleiding van wijzigingen binnen een kindercentrum. De wijzigingen moet de houder zelf kenbaar maken bij de gemeente via een wijzigingsformulier;
  • als er nader onderzoek nodig is, naar aanleiding van het voorgaande onderzoek.

Inspectiebezoeken zijn in beginsel onaangekondigd en risicogestuurd.