Geplaatst op: 16-10-2017 om 11:19 uur
Laatst gewijzigd op: 03-07-2023 om 13:47 uur

Toezicht en hygiƫne voor Professionals

Om te zorgen dat gezondheid en veiligheid gewaarborgd zijn hebben wij in Nederland hierover afspraken vastgelegd in wet- en regelgeving. De GGD ziet erop toe dat instellingen en ondernemers zich hieraan houden.

Toezichthouders van de GGD beoordelen de hygiëne en veiligheid en adviseren waar nodig onder andere bij:  

Kindercentra

De GGD bezoekt in opdracht van de gemeente jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus.

Gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.

Basisscholen

Leren in een schone en frisse school is voor iedereen van belang.

Een schone en frisse klas zorgt voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

Landelijke richtlijnen vind je op de website van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.

Interessante informatie 

Tattoo, piercing en permanente make-up studio's

Als studio-eigenaar moet je volgens de hygiënevoorschriften werken én een vergunning aanvragen bij GGD Kennemerland.

Evenementen

Gezondheidsrisico's bij evenementen

Het is aan een organisator van een evenement om die risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Richtlijnen hiervoor zijn veelomvattend en niet altijd even toegankelijk. Daarom heeft GGD Kennemerland een abc gemaakt van de belangrijkste risicofactoren, met adviezen en verwijzingen naar relevante informatiepagina’s.

Zeeschepen
Alle internationaal varende zeeschepen moeten een Ship Sanitation Certificaat (SSC) aan boord hebben. Een SSC is 6 maanden geldig.