Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 11-06-2018 om 11:37 uur

Kindermonitor

De Kindermonitor is een digitaal vragenlijstonderzoek onder ouders van kinderen jonger dan 12 jaar. Op 8 maart 2018 is een grote groep ouders in regio Kennemerland uitgenodigd om mee te doen.

Meer informatie over het onderzoek is terug te zien in onderstaand filmpje, of verderop deze pagina terug te lezen.

Wat is de Kindermonitor?

De Kindermonitor is een online vragenlijstonderzoek onder ouders van 0 t/m 11-jarige kinderen. Het biedt inzicht in de gezondheid, leefstijl en welbevinden van de allerjongsten in regio Kennemerland. Bijvoorbeeld door ouders te vragen hoe gezond hun kind is, hoeveel hun kind beweegt en of ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. De GGD doet dit onderzoek samen met JGZ Kennemerland.

afbeelding kindermonitor

Waarom dit onderzoek?
Volgens de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak om de gezondheidssituatie van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij door onderzoek te doen naar de gezondheid van de inwoners. Elk jaar staat een andere leeftijdsgroep centraal. In 2018 zijn dat de kinderen, net als in 2014.
Wie worden er uitgenodigd?
Niet alle ouders zijn uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. De computer heeft met een steekproef uit het bevolkingsregister willekeurig bijna 43.000 kinderen geselecteerd. Samen vormen zij een afspiegeling van de jongste jeugd in de regio Kennemerland. De ouders van deze kinderen ontvangen een uitnodiging. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen, zodat een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat  van de gezondheid van de jongste jeugd.
Wat houdt het onderzoek in?
Ouders kunnen mee doen door een online vragenlijst in te vullen over hun kind. Deelname is vrijwillig. De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Bijvoorbeeld: hoe gezond is je kind? Of: zijn er genoeg plekken waar je kind buiten kan spelen? Ook wordt gevraagd of ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, en of ze daarvoor hulp nodig hebben.
Hoe zit het met de privacy?

De antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en bewerkt. Alle onderzoeks-rapportages zijn volledig anoniem en niet herleidbaar tot individuele kinderen.  De naam- en adresgegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om hun ouders voor dit onderzoek uit te nodigen. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Meer informatie over privacy is te vinden in ons privacyprotocol.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid van kinderen in regio Kennemerland, en in factoren die met hun gezondheid samenhangen. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er in een bepaalde gemeente minder kinderen buiten spelen dan in een andere gemeente. Of dat de ouders van bepaalde groepen kinderen behoefte hebben aan extra ondersteuning. Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan meer speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2019 bekend gemaakt via de website www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Meer weten?
Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u in het vraag-en-antwoord document. Staat uw vraag er niet bij? Als deelnemer van het onderzoek kunt u terecht bij I&O Research via het gratis telefoonnummer 0800 – 40 50 602 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 21.30 uur) of via helpdesk@ioresearch.nl (onder vermelding van ‘Kindermonitor GGD Kennemerland’. Als u geen deelnemer bent maar wel meer wilt weten over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met één van onze epidemiologen via epi@ggdkennemerland.nl
2014

In het najaar van 2014 voerde GGD Kennemerland voor het eerst de Kindermonitor uit.

 

De GGD werkte hierbij nauw samen met JGZ Kennemerland. Een willekeurige selectie van ruim 10.000 ouders van 3 t/m 11-jarige Kennemerlandse kinderen deden mee met het onderzoek. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de Kindermonitor gegevens zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over opvoeding en eetgedrag.

Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.