Geplaatst op: 16-11-2017 om 12:21 uur
Laatst gewijzigd op: 16-11-2017 om 12:54 uur

Overig onderzoek

Naast de grote monitoronderzoeken onder de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, scholieren, volwassenen en ouderen), doet de GGD nog meer onderzoek.
Gezondheidsmonitor IJmond

Inwoners van de IJmond wonen in een gebied met relatief veel (snel)wegen en industrie. Zij ervaren hiervan meer hinder en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland.

 
De Gezondheidsmonitor 2016 laat zien dat dit beeld onveranderd is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012. Uitzondering is de ervaren geurhinder, die is minder geworden. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat, hoewel de luchtkwaliteit verbetert, het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen. Door elke vier jaar de gezondheid in de IJmond te monitoren zijn trends te zien en kunnen bestuurders de vinger aan de pols houden. In 2012 is de Gezondheidsmonitor IJmond voor het eerst uitgevoerd.  

 
Zie voor de resultaten:

Gezondheidsmonitor Schiphol

GGD Kennemerland meet beleving van geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. 

Gemiddeld genomen was vliegverkeer voor mensen die wonen in de GGD-regio Kennemerland vaker aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheid dan andere bronnen. Sinds 2008 zijn de beleefde ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de GGD-regio Kennemerland aanvankelijk gedaald en van 2012 tot 2016 gelijk gebleven.

Dit zijn conclusies uit het rapport Belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol’.

Dit rapport is een onderdeel van het GGD onderzoek ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016’.

SOA-poli GGD Kennemerland

Bij de SOA-poli van GGD Kennemerland kunnen mensen terecht voor soa-testen. In de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland vind je cijfers over het aantal consulten en de uitslagen daarvan.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de registraties van de diverse SOA-poli’s van GGD Kennemerland (SOA-poli GGD Haarlem, Heemskerk en Hoofddorp). Daartoe behoren ook de thuistesten die jongeren hebben aangevraagd via de SOA-poli’s.

Meer over de SOA-poli of over het maken van een afspraak.  

Monitor sociaal-kwetsbaren

De monitor sociaal kwetsbare groepen 2011 brengt de aard en omvang van sociaal kwetsbare groepen in kaart. Daarnaast laat het onderzoek zien hoeveel inwoners in Kennemerland risico lopen om sociaal kwetsbaar te worden.

 

Sociaal kwetsbare groepen betreft mensen bij wie problemen zich opstapelen en die een gebrek aan steun hebben. Bijvoorbeeld mensen met problematische schulden of slachtoffers van huiselijk geweld.

 

De factsheets met de onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

Verdiepend onderzoek

Op verschillende thema’s voert GGD Kennemerland verdiepende onderzoeken uit. Bijvoorbeeld door aanvullende analyses te verrichten op bestaande gegevens of door literatuuronderzoek te doen.

 

De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland:

 

2017

2016

 

Vòòr 2016