Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:03 uur
Laatst gewijzigd op: 22-02-2021 om 12:00 uur

Gezondheidsmeter

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Stand van zaken februari 2021Gezondheidsmeter 2020

Van september tot en met december 2020 hebben ruim 18.000 inwoners van de regio Kennemerland de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmeter 2020 ingevuld. Vragen gingen over gezondheid, welzijn, leefstijl en de woonomgeving. Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen deze vragenlijst in te vullen! Dankzij de vele invullers kunnen wij een goed beeld vormen van de gezondheidssituatie in de regio.

Op dit moment verwerken we alle ingevulde vragenlijsten. GGD Kennemerland maakt aan het eind van de zomer van 2021 de resultaten bekend. De resultaten plaatsen we dan in ieder geval op de Gezondheidsatlas van de GGD, deze is te vinden op: www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

 

Poster Gezondheidsmeter 2020
Poster Gezondheidsmeter 2020
2020

GGD Kennemerland voert elke vier jaar de GGD Gezondheidsmeter uit. Voorheen heette dit onderzoek de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Dit is een vragenlijstonderzoek naar gezondheid, leefstijl en welbevinden van inwoners vanaf 18 jaar.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek tegelijkertijd uit. In totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een uitnodiging om mee te doen. In de regio Kennemerland gaat het om ruim 55.000 inwoners. Met de uitkomsten kijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Zoals activiteiten om bewegen te stimuleren of om eenzaamheid tegen te gaan.

We werken samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor krijgen GGD’en, het RIVM en het CBS een goed totaalbeeld van de gezondheid van inwoners in heel Nederland.

Veel gestelde vragen
Overzicht van vragen verdeeld per thema.

Onderzoeksprotocol en privacyverklaring
Wil je precies weten hoe het onderzoek in elkaar zit en uitgevoerd wordt? Lees dan hier ons onderzoeksprotocol.

GGD Kennemerland vindt jouw privacy erg belangrijk. Onder veel gestelde vragen kun je onder ‘Privacy en gegevensbescherming’ veel informatie vinden over hoe we omgaan met privacy. Wil je nog meer informatie over dit onderwerp? Lees dan hier onze Privacyverklaring.

Poster Gezondheidsmeter 2020

2016

In 2016 deden 15.600 Kennemerlandse inwoners van 19 jaar en ouder mee met de Gezondheidsmonitor.

Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD-en in Nederland, in samenwerking met het CBS en RIVM.

De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

2012

In 2012 deden bijna 15.000 Kennemerlandse inwoners van 19 jaar en ouder mee met de Gezondheidsmonitor.

Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD-en in Nederland, in samenwerking met het CBS en RIVM.

De resultaten en samenvattingen van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

2007 en 2008

In 2007 (Ouderenonderzoek) en 2008 (Volwassenenonderzoek) vonden aparte vragenlijstonderzoeken plaats onder volwassenen en ouderen.

 

In 2007 deden bijna 5.700 Kennemerlandse inwoners van 65 jaar en ouder mee met het Ouderenonderzoek. Op dat moment maakte gemeente Haarlemmermeer nog geen onderdeel uit van regio Kennemerland. Het rapport en de samenvatting van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van Kennemerland.

 

In 2008 deden ruim 6.000 inwoners van 19 t/m 64 jaar mee met het Volwassenenonderzoek. Het rapport van het onderzoek en samenvattingen per gemeente zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de Gezondheidsmonitor gegevens zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over eenzaamheid onder ouderen in Bloemendaal.

Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.