Geplaatst op: 20-09-2017 om 11:08 uur
Laatst gewijzigd op: 06-06-2018 om 10:19 uur

Statushouders

Statushouders zijn een kwetsbare groep in de samenleving waarvoor zorg en voorlichting op veel gezondheidsgebieden benodigd is.

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met o.a. GGD Kennemerland een ‘Sociale kaart psychosociale zorg voor statushouders’ ontwikkeld. De sociale kaart biedt een overzicht van het regionaal net­werk met expertise op het gebied van psychosociale onder­steuning voor statushouders. De sociale kaart toont welke zorgprofessionals (nulde-, eerste- of tweedelijns) GGZ-hulp kunnen bieden, bij voorkeur rekening houdend met de sociaal culturele achtergrond van belanghebbenden. Deze sociale kaart is in eerste instantie bedoeld voor professio­nals die psychosociale klachten bij statushouders signaleren en doorverwijzen naar passende GGZ-hulp.

 

Over onze participatie in gezondheidsprojecten en organisatie van netwerkbijeenkomsten kun je contact opnemen met Ron Gravemaker.