Nieuws
Geplaatst op: 14-03-2023 om 09:05 uur
Laatst gewijzigd op: 14-03-2023 om 09:15 uur

GGD Kennemerland onderzoekt gevolgen hoge energieprijzen voor gezondheid van inwoners

GGD Kennemerland heeft onderzocht wat de energiecrisis betekent voor de mentale en fysieke gezondheid van inwoners van GGD-regio Kennemerland. In december 2022 (vóór het prijsplafond) is een digitale vragenlijst uitgezet bij het GGD Panel. Bijna 3.000 panelleden deden mee.

Meer geldzorgen en verminderd welbevinden door energiecrisis

Door de hogere energierekening kan 33% van de respondenten moeilijker rondkomen. Naast geldzorgen, heeft de energiecrisis ook nadelige effecten op het mentaal welbevinden van mensen. Maar liefst 69% van de respondenten heeft minder vertrouwen in de toekomst. Daarnaast ervaart ongeveer een derde minder geluk en meer stress, en is bij een deel van de respondenten het sociale leven en slaap verslechterd. Deze nadelige effecten komen vaker voor bij respondenten die moeilijker kunnen rondkomen door de hogere energierekening. GGD Kennemerland vindt het zorgelijk dat de gezondheidsverschillen tussen de inwoners daarmee vergroot worden en zet zich samen met gemeenten in om deze verschillen terug te dringen.
 

Hoger risico op vocht en schimmel in huis door lagere verwarming en slechtere ventilatie

Vrijwel alle respondenten nemen energiebesparende maatregelen door de energiecrisis. Zo zetten velen de centrale verwarming lager en is een deel van de respondenten de woning slechter gaan ventileren. In een koud en slecht geventileerd huis ontstaan sneller vocht- en schimmelproblemen, wat kan leiden tot gezondheidsklachten. 16% van de respondenten heeft meer vocht/schimmel in huis dan vóór de energiecrisis. De situatie is zorgelijker bij mensen die moeilijker kunnen rondkomen door de hogere energierekening. Ongeveer 30% van hen is de woning slechter gaan ventileren en ervaart meer vocht/schimmel in huis dan vóór de energiecrisis. Om vocht- en schimmelproblemen tegen te gaan, adviseert GGD Kennemerland om de verwarming niet lager te zetten dan 15 graden, altijd ventilatieroosters open te zetten, elke dag te luchten, en ventilatiesystemen in te schakelen tijdens koken en douchen. 
 

Meer houtrook door het gebruik van de houtkachel als alternatieve verwarmingsbron

13% verwarmt hun woning (deels) door hout te stoken. Dat is bijna twee keer zo veel als voor de energiecrisis. GGD Kennemerland ziet het liefst dat er geen hout wordt gestookt, omdat het zorgt voor luchtvervuiling, slecht is voor de gezondheid, en overlast geeft. Ruim een kwart van de respondenten heeft in de winter last van houtrook, zoals stankoverlast, rookhinder of gezondheidsklachten. De overlast kan worden verminderd door op de juiste manier te stoken. Bijvoorbeeld door niet te stoken bij windstil of mistig weer. Dit advies wordt door 31% van de houtstokers niet opgevolgd. De website Stookwijzer.nu laat zien wanneer je beter geen hout kunt stoken. 63% van de houtstokers kent deze website niet of raadpleegt deze niet vóór het stoken. GGD Kennemerland zet zich in voor het terugdringen van (overlast van) houtrook, onder meer door inwoners bewust te maken van de gezondheidseffecten en te adviseren hoe bewuster te stoken.
 

Meer informatie

Alle resultaten van dit onderzoek staan in deze factsheet op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Ga voor meer informatie over een gezonde leefomgeving naar www.ggdkennemerland.nl/gezonde-omgeving. Wil je ook lid worden van het GGD Panel? Ga dan naar www.ggdkennemerland.nl/panel