Nieuws
Geplaatst op: 16-11-2022 om 14:52 uur
Laatst gewijzigd op: 16-11-2022 om 14:54 uur

Opnieuw RIVM-onderzoek naar stof in de IJmond

Vandaag heeft het RIVM nieuw onderzoek ‘Depositieonderzoek IJmond voorjaar 2022’ gepresenteerd dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Het rapport laat zien dat in deze periode van onderzoek vooral in andere dorpen en woonkernen in de IJmond dan Wijk aan Zee, hoeveelheden PAK en metalen zijn aangetroffen. Uit vorig onderzoek door het RIVM uit 2020 werden deze stoffen voornamelijk aangetroffen in Wijk aan Zee.

Voor het IJmond gebied als totaal geldt dat de resultaten vergelijkbaar zijn met die van 2020 alleen is de stof meer op andere plekken aangetroffen. Dat betekent dat opnieuw meer PAK en metalen in de IJmond zijn aangetroffen dan wenselijk is. Dit brengt met name voor kinderen een gezondheidsrisico met zich mee.

Wat kunnen inwoners doen
Aan de oorzaak van de uitstoot van stof kan de GGD niets doen. Het GGD-advies over grof of zichtbaar stof in de IJmond blijft onveranderd. Dat betekent: blijven buitenspelen want bewegen is gezond. Omdat het nadelig kan zijn om veel van dit stof binnen te krijgen, is het verstandig om inname (met name via de mond) zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door regelmatig handen wassen (ook de handen van kinderen), schoonmaken van zichtbaar vervuilde speeltoestellen en tuinmeubilair en goed afspoelen van moestuingewassen voor consumptie.

Luchtkwaliteit moet beter
GGD Kennemerland heeft al langer zorgen over de luchtkwaliteit in onze regio. Om gezondheidswinst te behalen dient stofuitstoot te worden beperkt. De kwaliteit van de lucht moet tenminste passen binnen de advieswaarden van de WHO. Het advies aan besturen is om in de geest van de toekomstige Omgevingswet gezondheid een vast onderdeel te laten zijn in de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Het helpt als gezondheidsambities worden vastgelegd en uitgewerkt. De GGD kan hierbij adviseren. En bij de vergunningverlening dienen gezondheidsaspecten te worden meegenomen. De luchtkwaliteit en ervaren hinder moet blijvend worden gemonitord en het beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren dient onverminderd te worden voortgezet. Doel is een beter leefklimaat en een verbetering van de gezondheid van de inwoners.

Voor meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid kijk op IJmond en gezondheid | GGD Kennemerland of bel 023 515 9500 van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.