Nieuws
Geplaatst op: 09-11-2021 om 12:21 uur
Laatst gewijzigd op: 09-11-2021 om 12:27 uur

Column: Testen, testen, testen

De laatste weken is het aantal meldingen van covid-19 stevig toegenomen. Dat is toe te schrijven aan de eerdere versoepeling van maatregelen en de gewijzigde weersomstandigheden. De herfst maakt dat we meer binnenshuis zijn of binnen sporten en dus is er meer kans om het virus op te lopen. Dat is de hele crisis al zo geweest. We zitten inmiddels in de vijfde golf. Dus zou je denken dat we ons inmiddels hebben ingesteld op het grillige verloop en ons hadden ingesteld op de situatie van “mondkapje op en mondkapje af” en af en toe te moeten accepteren dat groepsvorming aan banden wordt gelegd.

In de praktijk lijkt dat toch anders. Het lijkt erop alsof we ervan schrikken, wat zich laat zien in veel ach en wee over de maatregelen. Natuurlijk is het altijd goed vragen te stellen bij de aanpak en je in te beelden hoe jij het zou doen als je aan het roer zou zitten. Het is geen pretje om beslissingen te nemen die mensen in hun vrijheid beperken. Daar gaat een zorgvuldige afweging aan vooraf. En als je dan iedereen een beetje tegemoet wil komen, doe je uiteindelijk iedereen in zijn of haar ogen te kort.

We slaan ons erdoorheen

Laten we ons realiseren dat dit nog wel even gaat duren en ons dan ook wat voorbereiden op nieuwe versoepelingen en daarna weer de nodige maatregelen. Als we allemaal een beetje meewerken, slaan we er ons doorheen. Als je je alleen maar aan de basisregels houdt, dan levert je al een bijdrage om kwetsbaren te beschermen en het zorg systeem overeind te houden. We willen toch altijd een dokter of verpleegkundige bij de hand als het nodig is.

Testen is belangrijk

Dat brengt mij op een bericht dat ik las waarin stond dat de testbereidheid sterk is afgenomen. Dat is niet de bedoeling. Als we ons niet laten testen bij klachten, dan weten wij niet meer waar het virus zich bevindt en kunnen we niet bij de bron verspreiding voorkomen. Dat stokje in de neus is natuurlijk niet het meest prettige gevoel, maar dat kleine ongemak levert veel op. Vanuit het publieke gezondheidsbelang vraag ik iedereen hier zijn of haar medewerking aan te verlenen. Bij voorbaat dank!

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden. 

Informatie over de coronatest en hoe je een afspraak kunt maken: ggdkennemerland.nl/coronatest