Nieuws
Geplaatst op: 14-04-2021 om 14:59 uur
Laatst gewijzigd op: 14-04-2021 om 15:06 uur

Inwoners IJmond melden meer specifieke gezondheidsklachten dan elders in Nederland

Provincie en IJmondgemeenten: “Betere landelijke regelgeving en extra maatregelen nodig om leefomgeving in de IJmond te gezonder te maken”

Uit onderzoek van het RIVM, gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten, komt naar voren dat in de IJmond, waar onder andere Tata Steel gevestigd is, inwoners significant meer specifieke gezondheidsklachten hebben dan elders in Nederland. Het gaat dan vooral om buik of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes vaker voor, zo blijkt uit de analyse van huisartsengegevens.

GGD: “Deze uitkomsten bieden extra informatie over acute gezondheidsklachten en laten zien wat inwoners van de IJmond ervaren. Deze informatie bevestigt ook het zorgelijk beeld dat wij hebben uit eerder onderzoek als het gaat om chronische gezondheidsklachten in de IJmond waarover wij gemeenten adviseren. Dit RIVM-onderzoek sterkt ons in de al in gang gezette aanpak om samen met gemeenten in te zetten op verbetering van de kwaliteit van de lucht en leefomgeving en het terugdringen van geur, stof-- en geluidhinder in de IJmond. Het betrekken van gezondheid in wet- en regelgeving voor vergunningverlening, toezicht en handhaving draagt daar aan bij. “

Voor meer informatie over het RIVM gezondheidsonderzoek ga dan naar Inwoners IJmond melden meer specifieke gezondheidsklachten dan elders in Nederland.

Onderzoeksgegevens van GGD Kennemerland over gezondheid in Kennemerland zijn te bekijken via Gezondheidsmonitor IJmond | GGD Kennemerland of Gezondheidsatlas - GGD Kennemerland.