Geplaatst op: 19-04-2018 om 11:11 uur
Laatst gewijzigd op: 21-01-2021 om 09:36 uur

Schiphol en gezondheid

In de omgeving van Schiphol zijn mensen bezorgd over de effecten van vliegverkeer op hun gezondheid.

 

Inwoners die slecht slapen door vliegverkeer ervaren stress
Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in 5 GGD-regio’s rondom Schiphol. Er is een toename in de beleving van ernstige geluidhinder in 2016 ten opzichte van 2012. Ernstige slaapverstoring is in de GGD-regio Kennemerland relatief hoog. Voor het eerst zijn in een kwalitatieve studie ook interviews gehouden met een groep inwoners in GGD-regio’s rondom Schiphol, om de oorzaken van de ervaren hinder en slaapverstoring en de gevolgen ervan voor de gezondheid te kunnen verklaren. Deze interviews vonden plaats in het voorjaar van 2019.

 

Ultrafijn stof 

Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijn stof. Dit kan een effect hebben op de gezondheid. Om meer te weten te komen over de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid doet het RIVM een meerjarig onderzoek, hierbij is GGD Kennemerland betrokken. Dit onderzoek is opgedeeld in drie onderdelen. Met het eerste onderzoek ‘meten en berekenen’ wordt meer informatie verkregen over hoeveel ultrafijnstof er in de lucht is in de omgeving van Schiphol. Dit geeft informatie over de mate waarop mensen blootgesteld worden aan ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Met het tweede onderzoek ‘acute effecten’ wordt onderzocht of het ultrafijn stof direct effect op de gezondheid kan veroorzaken. Dit wordt vergeleken met de effecten van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer). Het derde onderzoek is een studie naar lange termijn effecten. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Geluidshinder en slaapverstoring 

GGD Kennemerland meet beleving van geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer met de gezondheidsmonitor. Gemiddeld genomen was vliegverkeer voor mensen die wonen in de GGD-regio Kennemerland vaker aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheid dan andere bronnen. Sinds 2008 zijn de beleefde ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de GGD-regio Kennemerland aanvankelijk gedaald en van 2012 tot 2016 gelijk gebleven.

Deze en meer informatie over belevingsonderzoeken van vliegverkeer in de wijde omgeving van Schiphol en landelijk kan je vinden op: 

Vragen
Bewoners van regio Kennemerland kunnen voor vragen over ultrafijn stof en gezondheid of over geluidshinder en slaapverstoring in de omgeving van Schiphol, contact opnemen met GGD Kennemerland (medische milieukunde) via 023 515 9500.