Geplaatst op: 19-04-2018 om 11:11 uur
Laatst gewijzigd op: 13-03-2023 om 10:28 uur

Schiphol en gezondheid

In de omgeving van Schiphol zijn mensen bezorgd over de effecten van vliegverkeer op hun gezondheid.

Inwoners die slecht slapen door vliegverkeer ervaren stress

Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in 5 GGD-regio’s rondom Schiphol. Er is een toename in de beleving van ernstige geluidhinder in 2016 ten opzichte van 2012. Ernstige slaapverstoring is in de GGD-regio Kennemerland relatief hoog. Voor het eerst zijn in een kwalitatieve studie ook interviews gehouden met een groep inwoners in GGD-regio’s rondom Schiphol, om de oorzaken van de ervaren hinder en slaapverstoring en de gevolgen ervan voor de gezondheid te kunnen verklaren. Deze interviews vonden plaats in het voorjaar van 2019.

Ultrafijn stof

Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijn stof. Dit kan een effect hebben op de gezondheid. Om meer te weten te komen over de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid doet het RIVM een meerjarig onderzoek, hierbij is GGD Kennemerland betrokken. Dit onderzoek is opgedeeld in drie onderdelen. Het onderzoeksprogramma is nu afgerond en het RIVM heeft een eindrapportage gemaakt.

Ga naar: Onderzoek gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol | RIVM

Geluidshinder en slaapverstoring

Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (GM V&O 2020) zijn voor het eerst zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht. Vooral in de omgeving rondom de grotere luchthavens komt veel ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor. Het probleem is groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant zijn er veel mensen die ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren. Uitgaande van het landelijk gemiddelde nam ernstige geluidshinder door vliegverkeer tussen 2016 en 2020 toe van 3,1% naar 3,7% onder 18-64 jarigen. Voor slaapverstoring is landelijk nog geen trend beschikbaar, omdat het in 2020 voor het eerst is gemeten.

Deze en meer informatie over belevingsonderzoeken van vliegverkeer in de wijde omgeving van Schiphol en landelijk kan je vinden op: 

In februari 2021 is i.s.m. GGD-GHOR NL, een presentatie gehouden voor nieuwe leden van de Tweede Kamer commissie luchtvaart; over luchtvaart en gezondheid, hinder en slaapverstoring in de omgeving van de Nederlandse luchthavens, gezondheidsmonitor 2016 en WHO richtlijn geluid 2018. De GGD’en adviseren om uit te gaan van de WHO richtlijn, om vanaf 45 dB geluidhinder en slaapverstoring in beeld te brengen, bij het gebruik van luchtvaart specifieke MKBA’s.         

Vragen

Heb je vragen over ultrafijn stof en gezondheid of over geluidshinder en slaapverstoring in de omgeving van Schiphol? Dan kun je contact opnemen met GGD Kennemerland (team leefomgeving) via 023 515 9500.