Bastaardsatijnrups

Voor informatie over de bastaardsatijnrups en gezondheid, kun je bellen met het team leefomgeving.
023 515 9500
Geplaatst op: 27-09-2017 om 10:13 uur
Laatst gewijzigd op: 10-03-2023 om 15:56 uur

E-mail: leefomgeving@vrk.nl

In het duingebied en op de stranden van Kennemerland komt de bastaardsatijnrups voor. De brandharen van de rups kunnen leiden tot huidirritaties. Het advies is om contact met rupsen, spinsels en nesten te vermijden.

De bastaardsatijnrups is te herkennen aan zijn donkere kleur met twee rode stippen op de rug. Hij is bedekt met bosjes lange geelbruine haren en korte zwarte, brandharen. Hij leeft vooral in duindoorns, maar kan ook voorkomen in meidoorns, sleedoorns, eiken, berken en fruitbomen. De rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder.

Meldingen
Neem bij ernstige klachten contact op met je huisarts en meld je klachten ook bij GGD Kennemerland via leefomgeving@vrk.nl.

Vermijd contact

De rups heeft brandharen die bij contact gezondheidsklachten kunnen geven, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie van de ogen en de luchtwegen. Ook losse haren, die bijvoorbeeld worden meegevoerd door de wind, kunnen irritaties geven.

Geadviseerd wordt om contact te vermijden met rupsen, spinsels en nesten. Draag bedekkende kleding. Bij aanraking moeten huid en (zonodig) ogen goed met water gespoeld worden. Bij ernstige klachten kan het nodig zijn contact op te nemen met de huisarts.

Andere rupsen

De rups moet niet verward worden met de eikenprocessierups of de spinselmot. De rups van de spinselmot kan hele bomen met spinsels bedekken, maar geeft geen gezondheidsklachten. In de flyer kun je het verschil zien tussen de bastaardsatijnrups en de rups van de spinselmot.