Geplaatst op: 24-10-2023 om 17:07 uur
Laatst gewijzigd op: 02-11-2023 om 09:57 uur

Naar een nieuw regionaal Zorgrisicoprofiel

Voor een goede voorbereiding op rampen en crises is het van belang om te weten welke risico’s er in de regio zijn. Daarom stelt elke Veiligheidsregio een Regionaal Risicoprofiel op om de risico’s te inventariseren en te analyseren. Maar wat betekenen die risico’s voor de zorgketen? En welke hebben de grootste impact op de keten van geneeskundige hulpverlening? Of zijn er juist andere risico’s met een grotere impact op de zorg? Die vragen kwamen ter sprake op de eerste bijeenkomst over het Zorgrisicoprofiel voor Kennemerland.

Het Zorgrisicoprofiel is een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel en is gericht op de gehele geneeskundige keten binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In een zorgrisicoprofiel brengt de GHOR, in samenwerking met de acute én niet-acute zorgpartners, in beeld welke crisistypen het meest relevant zijn om op voor te bereiden voor de acute en publieke geneeskundige zorg.


Foto: Miranda Boersma.

Startbijeenkomst met zorgpartners
Maandagmiddag 30 oktober jl. vond  de startbijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit de zorgpartners van de verschillende sectoren plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de deelnemers uit de acute en niet acute zorg met elkaar in gesprek over diverse incidenttypen. Doel was om gezamenlijk tot een selectie te komen van voor de zorgketen meest relevante incidenttypen die in het regionaal Zorgrisicoprofiel worden uitgewerkt. Dit leverde goede gesprekken op, met waardevolle inzichten. Uiteindelijk zijn de deelnemers in gezamenlijkheid tot de volgende selectie van incidenttypen gekomen. Deze worden de komende tijd nader uitgewerkt:

  1. Brand bij een zorginstelling, met niet of verminderd zelfredzamen.
  2. Ziektegolf, met uitval zorgmedewerkers.
  3. Grof en extreem geweld, bijvoorbeeld een aanslag op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen.
  4. Een flitsramp met veel slachtoffers.
  5. Uitval elektriciteitsvoorziening.
  6. Uitval externe distributiesystemen. waardoor bijvoorbeeld medicatie en medische hulpmiddelen binnen zorgorganisaties niet geleverd worden.
  7. Extreem weer, bijvoorbeeld een langdurige hittegolf, clusterbuien en storm.
  8. Verstoring telecommunicatie en ICT, bijvoorbeeld door een cyberaanval waardoor zorginstellingen niet meer bij relevante data kunnen en deze niet meer met partners kunnen delen.

Meer over het Regionaal Zorgrisicoprofiel Kennemerland.


Foto: Miranda Boersma.