Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:29 uur
Laatst gewijzigd op: 03-04-2018 om 10:03 uur

Evenementen (risico's) centraal thema op jaarcongres

Op dinsdag 20 maart jl. vond in Amersfoort de 28e Transmissiedag Infectieziekten plaats. De Transmissiedag wordt georganiseerd door het RIVM voor GGD-artsen en verpleegkundigen, medisch microbiologen, deskundigen infectiepreventie en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Het thema was dit jaar: ‘Evenementen? Zorg dat je de risico’s kent!’. Tanja en Hans

Beleidsadviseur Hans Peijen (GHOR) en inspecteur Tanja Hartog van Technische Hygiënezorg (THZ) van GGD Kennemerland leverden een actieve bijdrage in hun masterclass evenementenadvisering. Hans en Tanja legden uit wat er allemaal komt kijken bij evenementenadvisering. Het is een complex proces waar verschillende belangen spelen en waarbij de GGD qua volksgezondheid een belangrijke adviseur is voor de gemeentelijke overheid.

Wat is verantwoord?

De gemeente besluit onder meer op basis van gezondheidsrisico’s of het afgeven van een evenementenvergunning wel of niet verantwoord is. De gemeente stelt daarom vooraf voorwaarden aan een organisatie om passende maatregelen te treffen om risico’s tijdens het evenement zo klein mogelijk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van legionella-besmetting en/of de beschikbaarheid van drinkwater als het heel warm is.

Meer evenementen, met meer risico’s

Het aantal evenementen neemt de laatste jaren sterk toe. Ook worden de activiteiten tijdens sommige evenementen steeds vaker risicovol; denk bijvoorbeeld aan mud- en obstacle runs, waar deelnemers een parcours afleggen dat deels door natuurwater of ter plekke aanwezige modder gaat. Daarbij kan, in combinatie met opgelopen (schaaf)wondjes, relatief gemakkelijk een infectieziekte worden opgelopen met grote gevolgen voor de gezondheid.

Risicobewustzijn?

Het is de vraag of iedere organisator tevoren altijd goed op de hoogte is van alle gezondheidskundige risico’s en te nemen maatregelen. Ook deelnemers realiseren zich niet altijd wat de risico’s zijn en hoe ze deze kunnen verkleinen. In sommige gevallen neemt THZ dan ook tevoren contact op met de organisatie om te informeren naar de aard van het evenement en zo nodig te adviseren. Daarbij spelen vaak verschillende belangen. Zo is het voor de gemeente waar een evenement plaatsvindt belangrijk dat het evenement door kan gaan. Want evenementen leveren gemeenten positieve publiciteit én inkomsten op. Organisatoren vinden de gegeven adviezen soms te duur of te ingewikkeld. Voor de GGD (GHOR en THZ samen) is het de uitdaging om een werkbaar en redelijk, maar tóch verstandig gezondheidskundig advies te geven aan de gemeente ten aanzien van de vergunningverlening.

Uiteenlopende vragen

Tijdens de masterclass, waar zo’n 40 personen aan deelnamen, werden veel vragen gesteld, vooral waarop je nu als THZ adviseert en hoe je met de belangen omgaat die meespelen. Ook kwam de handhaving van de vergunningsvoorwaarden aan bod. Al met al een actieve bijdrage aan deze Transmissiedag! Lees hier informatie over gezondheidsrisico’s en evenementen.

Foto: Saskia van Egmond.

Geplaatst op: 29-03-2018 om 09:58 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2018 om 11:42 uur