Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:03 uur
Laatst gewijzigd op: 16-09-2022 om 11:13 uur

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Kennemerland brengt daarom de gevolgen in kaart van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. Dat doet zij met een landelijk vragenlijstonderzoek: de GGD Gezondheidsmonitor 2022 (ook wel bekend als de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022).

Heb je een uitnodigingsbrief gehad om mee te doen met de Gezondheidsmonitor 2022? Ga dan naar www.startvragenlijst.nl/ggd, vul je persoonlijke inlogcode in, en start met het invullen van de vragenlijst.

Beeld gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Wat is de GGD Gezondheidsmonitor 2022

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een groot vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek tegelijkertijd uit. Daardoor is het mogelijk om de situatie in GGD-regio Kennemerland te vergelijken met die in heel Nederland. De GGD’en werken bij dit onderzoek samen met het RIVM en CBS.

Waarom dit onderzoek

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gezondheidssituatie van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD’en helpen daarbij.

Met de GGD Gezondheidsmonitor brengen zij de gezondheidssituatie in kaart van inwoners van 18 jaar en ouder. Dat gebeurt normaal gesproken elke vier jaar. De laatste keer was in 2020. Maar bij rampen en crises zoals de Coronacrisis is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. Daarom vindt er in 2022 een extra meting plaats van de GGD Gezondheidsmonitor, waarbij ook wordt gekeken naar de gevolgen van de coronaperiode.

Wie worden er uitgenodigd

Bijna 24.000 inwoners van GGD-regio Kennemerland van 18 jaar en ouder ontvangen vanaf 16 september een uitnodigingsbrief.

Deze inwoners zijn willekeurig door het CBS geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. Samen vormen zij een goede afspiegeling van de bevolking. Mensen die niet zijn uitgenodigd, kunnen niet mee doen met het onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in

Mee doen is vrijwillig en kan door een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk.

De vragenlijst bevat vragen over verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl en participatie. Ook worden er vragen gesteld die te maken hebben met de coronacrisis, zoals long-COVID, uitgestelde zorg en de impact van de coronacrisis. Bekijk desgewenst de hele vragenlijst. De vragenlijst is tot begin december in te vullen.   

Hoe zit het met de privacy

De antwoorden van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers is te lezen in onze privacyverklaring.    

Wat gebeurt er met de resultaten

Gemeenten en het Rijk gebruiken de uitkomsten van het onderzoek als basis voor hun lokale en landelijke gezondheidsbeleid. Zo kunnen ze kijken wat nodig is om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. De resultaten worden medio 2023 bekend gemaakt via de website www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Met wie werken we samen

GGD Kennemerland werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

I&O Research verzamelt de gegevens namens GGD Kennemerland en het CBS. Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Meer informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u in ons vraag-en-antwoord-document.

Staat uw vraag er niet bij?
Als deelnemer aan het onderzoek kunt u terecht bij I&O Research. U kunt hen gratis bellen op 0800– 0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Ook kunt u mailen naar helpdesk@ioresearch.nl. Als u geen deelnemer bent, kunt u contact opnemen met onze epidemiologen via epi@ggdkennemerland.nl.

In English

The GGD Health Monitor 2022 is a national questionnaire about the health, well-begin and lifestyle of residents aged 18 and over. Have you received an invitation to participate? Go to www.startvragenlijst.nl/ggd to fill in the questionnaire.

Participation is voluntary. More information on how we handle the privacy of the participations can be found in our privacy statement. If you have questions, please check the frequently asked questions. With other questions you can contact the helpdesk of I&O Research the agency that supports the GGDs with this study. You can call 0800 0191 for free (available every day from 0.900 – 21.00) or you can send an e-mail to helpdesk@ioresearch.nl.

2020

Van september tot en met december 2020 vulden ruim 18.000 inwoners van regio Kennemerland de vragenlijst in van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, ook wel bekend als de Gezondheidsmeter 2020. Anders dan voorgaande jaren, vond het onderzoek dit keer plaats onder inwoners vanaf 18 jaar, in plaats van 19 jaar. Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD-en in Nederland, in samenwerking met het RIVM en het CBS.

Op 9 september 2021 heeft GGD Kennemerland de resultaten gepubliceerd. De resultatenrapporten en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

 

2016

In 2016 deden 15.600 Kennemerlandse inwoners van 19 jaar en ouder mee met de Gezondheidsmonitor.

Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD-en in Nederland, in samenwerking met het CBS en RIVM.

De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

2012

In 2012 deden bijna 15.000 Kennemerlandse inwoners van 19 jaar en ouder mee met de Gezondheidsmonitor.

Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD-en in Nederland, in samenwerking met het CBS en RIVM.

De resultaten en samenvattingen van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

2007 en 2008

In 2007 (Ouderenonderzoek) en 2008 (Volwassenenonderzoek) vonden aparte vragenlijstonderzoeken plaats onder volwassenen en ouderen.

 

In 2007 deden bijna 5.700 Kennemerlandse inwoners van 65 jaar en ouder mee met het Ouderenonderzoek. Op dat moment maakte gemeente Haarlemmermeer nog geen onderdeel uit van regio Kennemerland. Het rapport en de samenvatting van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van Kennemerland.

 

In 2008 deden ruim 6.000 inwoners van 19 t/m 64 jaar mee met het Volwassenenonderzoek. Het rapport van het onderzoek en samenvattingen per gemeente zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de Gezondheidsmonitor gegevens zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over eenzaamheid onder ouderen in Bloemendaal.

Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.