Geplaatst op: 14-01-2021 om 18:00 uur
Laatst gewijzigd op: 28-06-2022 om 09:47 uur

Vaccinatie tegen het coronavirus

Het coronavaccin biedt bescherming tegen de ernstige ziekte die door het coronavirus kan ontstaan. Elk vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

 Nieuwsberichten

Informatieve video's

Bekijk antwoorden op veel gestelde vragen.

Zo werkt het vaccineren

Je krijgt een prik in je bovenarm. Na de 1e prik krijg je na een aantal weken een 2e prik. Als een vaccin goed werkt, maakt het lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen verdedigen het lichaam tegen het virus. Twee weken na je 2e prik met het Moderna- of Pfizer-vaccin en 4 weken na je 1e Janssen*-prik heb je een basisvaccinatie. Vanaf drie maanden later kun je een boostervaccinatie krijgen. Vaccinatie tegen corona is vrijwillig en kost niets.

Bijwerkingen

Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Ook spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken kunnen optreden na vaccinatie met COVID-19 vaccins. Deze klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over, maar kunnen wel vervelend zijn. Het aantal mensen dat na een vaccinatie deze bijwerkingen ervaart verschilt per vaccin. Vrouwen en jongeren ervaren vaker bijwerkingen. Zie ook: Bijwerkingen | RIVM

Soorten vaccins

Hoe werkt elk vaccin, hoeveel bescherming biedt het en wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Zie ook: Effectiviteit van de COVID-19-vaccins (RIVM)

*GGD Kennemerland vaccineert met Novavax in Haarlem. Kom op inloop of bel met 0800-0174 als je hiermee gevaccineerd wilt worden. 

Boostervaccinatie 12+

De boostervaccinatie is een extra vaccinatie na de basisvaccinatie (1e en 2e prik of 1e Janssen-prik), om de beschermingsgraad tegen het virus te verhogen en is een prikkel voor het afweersysteem. 

Herhaalprik (60+ en verminderde weerstand)

De herhaalprik is voor 60-plussers en mensen met een verminderde weerstand een extra vaccinatie na de basisvaccinatie (1e en 2e prik of 1e Janssen-prik) en boostervaccinatie. 

Voorwaarden boosterprik

Je kunt een boostervaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na de laatste coronavaccinatie. Je kunt de datum van je laatste vaccinatie opzoeken in de Coronacheck-app. Ben je na de laatste vaccinatie nog positief getest op corona? Dan moet je 3 maanden wachten nadat je corona hebt gehad, eerder kan de afspraak niet ingepland worden. 

Je kunt een booster krijgen vanaf 12 jaar, zie ook boostervaccinatie 12 t/m 17-jarigen

Voorwaarden herhaalprik

Je bent 60+er, bewoner van een verpleegtehuis, hebt een ernstige immuunstoornis of het syndroom van Down. Je kunt een herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na je boostervaccinatie en/of coronabesmetting. 

Let op: niet-mobiele thuiswonenden worden door de huisarts gevaccineerd. 

 

Meer informatie Boostervaccinatie

Informatie Herhaalprik

Afspraak maken boosterprik of herhaalprik: dit kan via Coronavaccinatie-afspraak of tel.nr. 0800-7070.

Vaccinatielocaties GGD Kennemerland

Vrije inloop voor: 1e/2e prik (leeftijd 12+), boosterprik (leeftijd 12+), herhaalprik (60+), boosterprik Pfizer/Moderna na een 1e prik met Janssen. Maak een afspraak voor: 1e/2e prik 5 t/m 11 jaar.

Velsen-Noord

Concordiastraat 28, 1951 AR Velsen-Noord. 

  • Vrije inloop vaccineren: woensdag t/m maandag: 09:30-16:00 uur, dinsdag: 13:00- 19:30 uur.

  Bij onverwacht grote drukte kan de vrije inloop voor coronavaccinaties gesloten worden, maak een afspraak als je zeker wil weten dat je geholpen wordt. 

  Haarlem

  IJsbaanlaan 4a, 2024 AV Haarlem

  • Vrije inloop vaccineren (leeftijd18+): vrijdag t/m woensdag: 09:30-16:00 uur, donderdag: 13:00- 19:30 uur. Inloop vaccineren kinderen (leeftijd 12+): woensdag, zaterdag of zondag volgens bovenstaande tijden. 

  Bij onverwacht grote drukte kan de vrije inloop voor coronavaccinaties gesloten worden, maak een afspraak als je zeker wil weten dat je geholpen wordt. 

  IJmuiden

  Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden

  • Vrije inloop vaccineren: donderdag t/m dinsdag: 09:30-16:00 uur, woensdag: 13:00- 19:30 uur.

   Bij onverwacht grote drukte kan de vrije inloop voor coronavaccinaties gesloten worden, maak een afspraak als je zeker wil weten dat je geholpen wordt. 

    

   Aantal vaccinaties landelijk

   Bekijk hoeveel vaccinaties er tot nu toe in Nederland gezet zijn.

   Statistieken COVID-19-vaccinaties

   Vaccinaties per gemeente 

   Vaccinatiecijfers per gemeente beschikbaar | RIVM

   Meer informatie

   Information in English

   vragen over de uitnodiging  
   • Wie vult de gezondheidsverklaring in? De gezondheidsverklaring wordt door jou zelf, eventueel met hulp van familie of andere mantelzorg, ingevuld. De gezondheidsverklaring wijst zichzelf.
   • Wat doe ik als ik bij een trombosedienst onder behandeling ben? Dan maak je een telefonische afspraak via het landelijk callcenter van de GGD voor vaccinatie. De callcentermedewerker plant voor de afspraak voldoende tijd in de toekomst en vraagt je om voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met de trombosedienst met de vraag of je gevaccineerd kan worden en of er nog maatregelen genomen moeten worden. Je wordt alleen gevaccineerd na contact met de trombosedienst.
   • Wat doe ik als ik antistollingsmedicatie gebruik? Dan mag je een afspraak maken voor vaccinatie op de GGD-vaccinatielocatie.
   • Hoe kom ik aan een medicatieoverzicht? Je kunt een medicatieoverzicht opvragen bij de apotheek.
   • Waarom zit er bij de uitnodiging geen toestemmingsverklaring voor landelijke registratie? In de uitnodiging zit geen toestemmingsverklaring. Je ontvangt wel een informatieblad over landelijke registratie. De callcentermedewerker van de GGD vraagt bij het maken van de afspraak aan de genodigde of je wel of geen toestemming geeft voor het doorsturen van gegevens naar het landelijke registratiesysteem. De GGD maakt hiervan een aantekening in je dossier. Deze mondelinge toestemming volstaat voor het mogen doorsturen van gegevens. De GGD vraagt ook toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met de huisarts.

    Zie ook: Vaccinatieregistratie bij het RIVM en uw privacy
    Prik tegen Corona in begrijpelijke taal

    Uitleg over vaccineren

    vaccinatie, prik corona, eenvoudige uitleg

    • Download de beelduitleg hieronder over de prik tegen corona. 

    vaccin, begrijpelijke taal

    Basis-coronavaccinatie kinderen en jongeren

    Basis-coronavaccinatie kinderen en jongeren

    GGD Kennemerland vaccineert ook kinderen vanaf 5 jaar tegen COVID-19 en daarvoor gelden bepaalde regels. GGD Kennemerland volgt hierin de wet.

    Let op: kinderen van 5 t/m 11 jaar kunnen niet op inloop gevaccineerd worden. Maak altijd een afspraak.

    Vragen over coronavaccinaties bij kinderen
    Regelgeving kinderen in de leeftijd 0 t/m 11 jaar

    Ouders geven toestemming

    Bij kinderen t/m 11 jaar bepalen gezaghebbende ouders of het kind gevaccineerd kan worden. De gezaghebbende ouders moeten hiervoor beiden toestemming te geven. De wet bepaalt of beide ouders beschikken over het ouderlijk gezag. Nagaan wie ouderlijk gezag heeft is voor de GGD onmogelijk.

    Wanneer één van beide ouders de vaccinatie weigert kan alléén de rechtbank een uitspraak doen over het verlenen van vervangende toestemming. De wet geeft geen uitzonderingsmogelijkheden.

    De toestemming wordt niet gecontroleerd, wel nagevraagd

    De GGD is niet verplicht om vooraf actief na te gaan of te controleren of beide ouders toestemming hebben verleend voor de behandeling. Wanneer een kind na het maken van een afspraak op de locatie verschijnt met één van de ouders (of begeleider), mag de GGD ervan uitgaan dat beide ouders akkoord gaan met de behandeling. Wel vragen wij op de locatie altijd of deze toestemming ook gegeven is en wordt het ID-nummer van de begeleider genoteerd (het kind hoeft geen ID bij zich te hebben.)

    Wanneer blijkt dat er geen toestemming gegeven is, of als er ernstige twijfel ontstaat bij het GGD-personeel over de toestemming, zal de vaccinatie niet worden gezet. Er wordt dan een aantekening gemaakt in het dossier. De ouder/verzorger die op locatie verschijnt met het kind, krijgt daarover een informatiebrief mee waarin wordt uitgelegd waarom de vaccinatie is geweigerd en wat er moet gebeuren alvorens een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.

    Over de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie bij kinderen 5-11 jaar

    Een kind wordt per brief voor vaccinatie opgeroepen door het RIVM. De vereiste toestemming, die nodig is van beide gezaghebbende ouders, staat hierin vermeld. Wanneer ouders niet op hetzelfde adres wonen, wordt er van ouders verwacht dat zij met elkaar in overleg gaan en tot overeenstemming komen en een gezamenlijke keuze maken over het al dan niet vaccineren en pas daarna een afspraak maken bij de GGD.

    Let op: voor het zetten van een eventuele boostervaccinatie is opnieuw toestemming nodig.

    Rechten kinderen in de leeftijd 12 tot 16 jaar

    Voor een coronavaccinatie van kinderen van 12 t/m 16 jaar is zowel de toestemming van de ouders/verzorgers als de toestemming van het kind nodig. Is het kind het niet eens met de beslissing van de ouders? Dan is de mening van het kind doorslaggevend. Het kind moet in het geval van een coronavaccinatie wel goed weten waar de vaccinatie over gaat. Er vindt altijd eerst een gesprek plaats met een arts.

    Zie ook:

    Rechten jongeren vanaf 16 jaar Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf beslissen of je je wilt laten vaccineren.
    Als kinderen of jongeren vragen hebben over de coronavaccinatie Ben je jonger dan 23 jaar en heb je vragen over de coronavaccinatie? Die kun je stellen via de chat voor jongeren op www.jouwggd.nl. Dat kan ook anoniem. De chat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14:00 uur tot 20:00 uur en in het weekend van 18:00 uur tot 20:00 uur.

    Bezoek aan de vaccinatielocatie 

    Voor een veilig en prettig bezoek is het belangrijk dat je

     
    • Een mondneusmasker draagt.
    • Indien mogelijk, afstand houdt van anderen.
    • Kleding draagt waarbij je je bovenarm makkelijk bloot kunt maken.
    • De ingevulde gezondheidsverklaring meeneemt (maar je kunt ook een formulier krijgen op de locatie).
    • Als je medicijnen gebruikt, een medicatieoverzicht meeneemt.
    • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs meeneemt.
    • Ben je een zorgmedewerker? Neem dan voor je 1e vaccinatie. de uitnodiging voor vaccinatie van je werkgever mee. 
    Heb je klachten die passen bij corona? Doe dan een zelftest en houd je dan aan de richtlijnen. Meer info: ggdkennemerland.nl/coronatest

    Route locatie Schiphol (zie afbeelding)

    schiphol, paviljoen, xl-teststraat, vaccinatielocatieMet de auto: Navigeer naar: P4 (langparkeren) Schiphol of naar Loevesteinse Randweg 110 op Schiphol. Je vindt de vaccinatielocatie op de plek waar ook de XL-teststraat is. 
    Met het openbaar vervoer: stap uit bij busstation Knooppunt Schiphol Noord. Je vindt de vaccinatielocatie op de plek waar ook de XL-teststraat is. 

    Vervoer naar de priklocatie

    Lukt het niet om zelfstandig naar de vaccinatielocatie te komen? Bekijk hieronder de mogelijkheden voor alternatief vervoer.

    • Optie 1: Onder begeleiding
     Vraag om gereden te worden door een begeleider (bijvoorbeeld een familielid.)
    • Optie 2: RegioRijder met een wmo-vervoerspas
     Met een wmo-vervoerspas kun je gebruikmaken van de RegioRijder door te bellen met het reserveringsnummer: 0900-6343. Er wordt geen bijdrage gevraagd en niets van je kilometers-saldo afgeschreven.
    • Optie 3: Valys met een Valyspas
     Met een Valyspas kun je een beroep doen op personenvervoerder Valy door te bellen naar: 0900-9630. Er wordt geen bijdrage gevraagd en niets van je kilometers-saldo afgeschreven.
    • Optie 4: Vrijwilligersorganisaties in de regio
     Zonder wmo-vervoerspas of Valyspas kun je gebruikmaken van het vrijwilligersaanbod in jouw gemeente. Zie hiervoor de website van de gemeente.
    • Optie 5: Publieksinformatienummer
     Als bovenstaande opties niet mogelijk zijn, kun jecontact opnemen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Een medewerker gaat samen met jou op zoek naar mogelijkheden. In het uiterste geval kun je contact opnemen met RegioRijder via 0900-9343. Deze vervoerder is bereid je in dit geval gratis te vervoeren. Houd er rekening mee dat RegioRijder je rit moet inpassen in zijn vervoersschema. In verband met het afstand houden, is sprake van een beperkt aantal zitplaatsen in de bus. Reserveer uiterlijk 1 dag voor vertrek.
    • Mondkapje in de taxi/bus
     Het is verplicht om tijdens het vervoer een mondkapje te dragen, bij voorkeur een medisch mondkapje (een IIR ofwel 2R). Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de apotheek of online te bestellen.
    Vaccineren tijdens de ramadan

    Meest gestelde vragen over vaccineren tijdens de Ramadan


    Hoe staat de Islam tegenover vaccineren?

    De Islam adviseert mensen om zich te laten behandelen bij ziekte. Door te vaccineren voorkom je ziektes en besmettingen. Op die manier bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. De Islam vindt dat een belangrijke taak voor moslims om te doen. Het vaccineren blijft altijd een vrijwillige keuze.

    Is het vaccin halal?

    Ja, vaccins bevatten geen dierlijke bestandsdelen volgens fabrikanten. Dat wordt bevestigd door moslimgeleerden in Europa en wereldwijd. Ook zijn geleerden het erover eens, dat mocht een vaccin wel een dierlijk bestandsdeel bevatten, dat in dit soort gevallen, nood-breekt-wet geldt.

    Als ik me overdag laat vaccineren, verbreekt het mijn vasten?

    Nee, want het vaccin is niet voedend en daarmee blijft jouw vasten geldig.

    Als ik bijwerkingen ervaar door het vaccin, zal ik dan mijn vasten verbreken?

    De meeste mensen zullen geen of minimale bijwerkingen ervaren van het vaccin. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, koorts, misselijkheid, vermoeidheid, pijne prikplek. Als je het gevoel hebt dat tijdens het vasten, je klachten verergeren, dan is het toegestaan om het vasten te verbreken. Raadpleeg jouw huisarts als je twijfelt of het vasten veilig voor je is of raadpleeg jouw imam als je twijfelt over wanneer het verbreken van het vasten is toegestaan.

    Zal ik mijn vaccinatie-afspraak uitstellen tot na de Ramadan?

    Zolang je je goed voelt, is er geen medische of religieuze reden om een vaccinatie uitspraak uit te stellen tijdens het vasten.

    Veel kennissen en familieleden hebben hun eerste prik al gehad, kunnen we dan veilig samenkomen voor de iftar?

    Nee, het vaccin biedt pas volledige bescherming na toedienen van de tweede prik. En ook dan blijft het belangrijk om aan de huidige coronamaatregelen te houden. Dit is niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen belangrijk.

    Informatie zwangere vrouwen

    Ben je zwanger of wil je zwanger worden en vraag je je af of je gevaccineerd kan worden? Sinds eind april 2021 is er een verandering gekomen in het vaccinatieadvies aan zwangere vrouwen.

    Is het veilig om mij te laten vaccineren tegen het coronavirus tijdens de zwangerschap?

    Ja, het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin op het moment dat zij een oproep krijgen. mRNA-vaccins zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna.