Geplaatst op: 25-07-2017 om 20:48 uur
Laatst gewijzigd op: 09-08-2022 om 16:20 uur

Ambulancezorg

24 uur per dag, 7 dagen per week staat Ambulancedienst GGD Kennemerland klaar voor iedereen in de regio Kennemerland.

Wij bieden ambulancezorg en -vervoer aan iedereen die medische zorg nodig heeft. Dit kan spoedeisende en planbare ambulancezorg zijn. Zie hier onze leveringsvoorwaarden.

Bij gezondheidsproblemen zijn twee instanties dag en nacht bereikbaar:
•De Meldkamer Ambulancezorg (telefoonnummer 112) voor spoedeisende situaties.
•Uw Huisartsen Post (HAP) voor gezondheidsproblemen die niet levensbedreigend zijn.

 ambulancevoertuigen

Hoe snel is een ambulance ter plaatse
Bij spoed moet de ambulance binnen maximaal 15 minuten bij de patiënt zijn. Tussen het opnemen van de telefoon en het doorgeven aan een ambulanceteam mag max 2 minuten zitten. De tijd tussen het doorgeven en het vertrek van de ambulance (het gaan rijden) is maximaal 1 minuut. Van vertrek tot de patiënt mag bij spoed max 12 minuten zitten. Het gemiddelde lag voor Kennemerland in 2019 op 8:52. Het landelijk gemiddelde was in 2019 9:41 min.
Kan ik een ambulance aanvragen
Als je 112 belt en aangeeft dat je met spoed een ambulance nodig hebt, word je doorverbonden met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).
Bij de MKA krijg je een centralist aan de lijn, dit is een gespecialiseerd verpleegkundige. Door vragen te stellen beoordeelt de centralist óf er een ambulance wordt gestuurd, welke ambulance wordt gestuurd en hoe snel die ter plaatse moet zijn. Verder kunnen (huis)artsen, ziekenhuis of andere zorginstellingen, en verloskundigen een ambulance aanvragen.
Wat is een A-1 rit

Afhankelijk van hoe spoedeisend (urgent) de hulpvraag is, wordt besloten tot een bepaalde ambulance-inzet. Er zijn drie urgentieniveaus:

A1-urgentie
Als er direct levensgevaar is of als dit gevaar pas na beoordeling door de ambulanceverpleegkundige kan worden uitgesloten. De centralist zorgt ervoor dat een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. De ambulance maakt bij een A1-urgentie altijd gebruik van zwaailicht en sirene.

A2-urgentie
Als er geen direct levensgevaar is, maar er wel sprake kan zijn van (ernstige) gezondheidsschade. Ook nu zorgt de centralist ervoor dat een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. De ambulance kan hierbij, onder bepaalde voorwaarden, gebruikmaken van zwaailicht en sirene.

B-urgentie
Als er geen A1- of A2-urgentie is. De centralist zorgt er in dit geval voor dat de ambulance op (of rond) een bepaald tijdstip aanwezig is om een patiënt te halen of te brengen, bijvoorbeeld van of naar het ziekenhuis.

Wat kost een ambulance rit
Als iemand vervoerd wordt in een ambulance is het basistarief voor spoedvervoer (A1/A2) € 844,77. Voor besteld vervoer € 374,78. Daarnaast geldt een kilometertarief van 4,83 per km. Jouw zorgverzekering vergoedt deze kosten. Het kan alleen wel zijn dat je jouw eigen risico moet betalen.
Ik ben iets kwijt
Als je bent vervoerd met een ambulance kom je in het ziekenhuis bij de Eerste Hulp. Je persoonlijke bezittingen worden door de ambulancemedewerkers aan jou of het personeel op de Eerste Hulp afgegeven. Neem als je iets verloren bent, altijd eerst contact op met die afdeling. Zijn je spullen daar niet, dan kan gekeken worden of ze nog in de ambulance zijn achtergebleven. Je kunt dit het beste melden via ons e-mailadres (ambulancezorg@vrk.nl). Vergeet niet je naam, geboortedatum en datum van vervoer te vermelden.
Hoe krijg ik informatie over mijn vervoer

Op www.mijnambulancezorg.nl kan iedereen die in Kennemerland vervoerd is, zijn digitale ritformulier inzien. Volg de instructies en log in met je DigiD. 

Als je vragen hebt over je vervoer, of je melding bij de meldkamer, kan je altijd met ons contact opnemen via ambulancezorg@vrk.nl. Uit privacyoverweging vragen wij wel een kopie van je legitimatie, omdat wij bepaalde gegevens niet zomaar mogen verstrekken.

Onze normen en waarden

Onze kernwaarden zijn: 

  • klantgerichtheid
  • professionaliteit
  • betrouwbaarheid 
  • collegialiteit

Als ambulance hanteren wij de volgende normen:

  • Wij leveren hoogwaardige en verantwoorde Ambulancezorg.
  • Wij bieden onze medewerkers een uitstekend opleidings-, loopbaan- en gezondheidsbeleid. Daarnaast stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid van iedere medewerker.
  • Wij werken kostendekkend door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en zoeken daarin constant naar verbeteringen.
  • Wij zijn een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner binnen de RAV Kennemerland.
  • Wij zijn een duidelijke en betrouwbare partner binnen de acute en de opgeschaalde zorgketen.
Heb je een vraag, suggestie of klacht?

Vragen, complimenten & suggesties

Heb je een vraag, compliment of een suggestie voor ons laat het dan weten door het contactformulier in te vullen of via ambulancezorg@vrk.nl

Klachten

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geleverde ambulancezorg en een klacht wilt indienen. Zie voor meer informatie over de behandeling van je klacht de klachtenprocedure.

Wij zijn in principe bereikbaar tijdens kantoortijden. Bij geen gehoor verzoeken wij je het op een later tijdstip nog eens te proberen of ons een email te sturen naar ambulancezorg@vrk.nl met je contactgegevens, zodat wij contact met jou kunnen opnemen.