Geplaatst op: 16-08-2017 om 10:01 uur
Laatst gewijzigd op: 02-11-2023 om 13:38 uur

Klachten

GGD Kennemerland is je zo goed mogelijk van dienst. Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dat willen wij graag weten!

Een klacht indienen

In een gesprek met de betreffende medewerker, of de leidinggevende, kan jouw klacht misschien snel opgelost worden.
Kom je er samen niet uit dan kan je besluiten een schriftelijke klacht in te dienen. Dat kan per e-mail klachten@vrk.nl of per post:

VRK/GGD Kennemerland
T.a.v. afdeling Ambulancezorg
Betreft: klacht
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Probeer in je e-mail of brief zoveel mogelijk gegevens te verstrekken:

• Je voorletters, achternaam, adres en telefoonnummer
• Datum waarop de klacht is ontstaan
• De afdeling/dienstverlening welke de klacht betreft
• Naam van medewerker(s) over wie je klacht gaat (indien bekend en/of van toepassing)
• Inhoud van de klacht: wat is er gebeurd, waar ben je ontevreden over?
• Ondertekening, plaats en datum

Zodra je brief of e-mail bij ons binnen is ontvang je binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Je weet dan dat jouw brief of e-mail op de juiste plek is aangekomen.

Behandeling van je klacht

Een klacht die binnenkomt bij de GGD wordt altijd eerst voorgelegd aan de leidinggevende van de afdeling waarop de klacht betrekking heeft. Vanuit deze afdeling wordt de klacht behandeld. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast. Dit betekent dat ook de medewerker tegen wie de klacht is gericht, de gelegenheid krijgt een toelichting te geven.

De GGD neemt contact met je op om de bevindingen met je te bespreken en komt met een voorstel voor verdere afhandeling. De resultaten van de klachtbemiddeling worden schriftelijk bevestigd.

In het geval dat je niet door de GGD bent vervoerd, word je direct na melding van jouw klacht doorverwezen naar de betreffende vervoerder binnen de RAV Kennemerland.

Mocht je hulp nodig hebben bij het indienen van jouw klacht, dan kan je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Mw. S. Keesmaat via skeesmaat@vrk.nl, tel. 06 2563 9175.

Indien je het niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht, kun je je wenden tot De Geschillencommissie Ambulancezorg.