Spreekuur Damiate

Onder de naam Damiate organiseert de GGD een verpleegkundig spreekuur voor dak- en thuislozen in Haarlem. Hier kunnen dak- en thuislozen, die geen eigen huisarts hebben, terecht met hun klachten. De verpleegkundigen die het spreekuur bemensen maken een inschatting van de problemen of helpen de cliënt zelf. Als het nodig is sturen ze de cliënt door naar een huisarts, tandarts of specialist.
023 515 9998
Wanneer is het spreekuur Damiate

Het (inloop)spreekuur is iedere dinsdag en donderdag.

Zorg aan onverzekerden

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft u als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen geleverd? Dan kunt u onder voorwaarden de kosten declareren. Het CAK behandelt subsidieaanvragen en betaalt de zorgverleners uit.  De GGD en gemeenten zetten zich in om verder hulp te bieden aan de onverzekerde. De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de problematiek rondom onverzekerden aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft.
Lees meer over de Subsidieregeling Onverzekerden en de declaratie procedure.

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Heeft u  als zorgverlener medische noodzakelijke zorg verleend aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning? En heeft u daarvoor kosten gemaakt? Dan kunt u een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen.
Lees meer over de Regeling Onverzekerbare vreemdelingen en desbetreffende declaratieformulieren.