Geplaatst op: 26-01-2021 om 14:19 uur
Laatst gewijzigd op: 20-11-2023 om 11:52 uur

Programma Nu Niet Zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Plaatje Nu Niet ZwangerMandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Onbedoeld werd zij opnieuw zwanger.

Zelf regie nemen over je kinderwens blijkt niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer je leven een wirwar is en je leeft in de waan van de dag. Binnen het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is er wél aandacht voor het gesprek over kinderwens.

Wil je meer weten over het programma Nu Niet Zwanger of bespreek je graag de mogelijkheden voor jouw gemeente of organisatie in Kennemerland? Neem dan contact op met het team van NNZ:

  • Anita Neefjes 06 2247 2436, inhoudelijk coördinator
  • Anna Verkaik 06 1221 9943, inhoudelijk coördinatorLogo Nu Niet Zwanger
  • Esther ’t Hart 06 8359 5872, regio coördinator

Of mail naar nunietzwanger@vrk.nl

Wij zijn ook te volgen via onze LinkedIn pagina.


 
Wat houdt het programma in

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. NNZ richt zich op mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd die een combinatie van complexe problematiek kennen en vaak al in beeld zijn van één of meerdere hulpverleners.

Het doel van het programma is dat deze mensen een bewuste keuze maken over het moment van hun kinderwens en niet onbedoeld zwanger raken. Kern van de aanpak van NNZ is het bieden van actieve begeleiding. Beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het is hierbij van belang aan te sluiten bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en hun vragen, behoeften, grenzen en mogelijkheden in acht te nemen.

Voor wie is het programma bedoeld

NNZ richt zich op kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek) zoals het zich gecombineerd voordoen van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, ongedocumenteerd zijn, etc.
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen.
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving.
  • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

Het is belangrijk om op te merken dat problemen – en combinaties van problemen – op verschillende mensen verschillende effecten hebben. Er is geen vaste meetlat die aangeeft welke problemen tot welke mogelijkheden en beperkingen leiden. Daarom moet altijd naar het individu, diens unieke situatie en draagkracht worden gekeken.

Hoe werkt Nu Niet Zwanger

Proactief en persoonlijk contact, dat is nodig om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie bespreekbaar te maken. Het is belangrijk dat de cliënt vrijwillig en gemotiveerd tot een keuze komt. Financiële en praktische ondersteuning kan daarbij helpen.

Medewerkers van het team Nu Niet Zwanger ondersteunen professionals bij het aangaan van het gesprek. Organisaties die met Nu Niet Zwanger aan de slag willen, krijgen training en ondersteuning aangeboden. Het doel is dat professionals zelf in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliënten over hun kinderwens. 

Meer weten? Zie ook www.nunietzwanger.nl.

Nu niet zwanger in de regio Kennemerland
Wilt u meer weten over het programma Nu Niet Zwanger of bespreekt u graag de mogelijkheden voor uw gemeente of organisatie in Kennemerland? Neem dan contact op met:
  • Sandra Minderhoud 06 5280 6997, inhoudelijk coördinator
  • Anna Verkaik 06 1221 9943, inhoudelijk coördinator
  • Esther ’t Hart 06 8359 5872, regio coördinator