Geplaatst op: 26-01-2021 om 14:19 uur
Laatst gewijzigd op: 10-06-2024 om 16:17 uur

Programma Nu Niet Zwanger

“Natuurlijk wil ik nu niet zwanger raken, dat kan ik er nu helemaal niet bij hebben!” Deze uitspraak van een cliënt ligt ten grondslag aan Nu Niet Zwanger (NNZ).
Kinderwens seksualiteit anticonceptie

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit. NNZ biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Wil je meer weten over het programma Nu Niet Zwanger of bespreek je graag de mogelijkheden voor jouw organisatie in Kennemerland?

Neem dan contact op met het NNZ team:Logo Nu Niet Zwanger

  • Anita Neefjes 06 2247 2436, Inhoudelijk coördinator
  • Anna Verkaik 06 1221 9943, Inhoudelijk coördinator
  • Of mail naar nunietzwanger@vrk.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan op deze link.

En blijf ook goed op de hoogte van ons programma door ons te volgen op LinkedIn

Wat houdt het programma in

Om onnodig leed te voorkomen

De gevolgen van een onbedoelde zwangerschap, die ook nog eens ongewenst is, zijn enorm. Voor ieder mens. Maar de impact is nog groter als je ook al het hoofd moet bieden aan psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking, als je kampt met schulden, verslaving, dakloosheid of loverboyproblematiek of ongedocumenteerd bent.

Nu Niet Zwanger wil de extra belasting van zo’n onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen helpen voorkomen. Door mensen in kwetsbare situaties na te laten denken over hun kinderwens, over de kans op zwangerschap en wat dat volgens hen zou betekenen in hun huidige leven.

Praten met cliënten

Het programma Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete handvatten om met hun cliënten over deze onderwerpen te praten. Inzet is een gesprek dat past bij de cliënt, bij de hulpverlener en bij de relatie die ze samen hebben, waarin ze samen tot inzicht kunnen komen in de ideeën en de wensen van de cliënt. En als de cliënt aangeeft nu liever geen kind te willen, dan kan samen gekeken worden naar passende mogelijkheden voor anticonceptie.

Voor wie is het programma bedoeld

“Wat zou een zwangerschap voor jou betekenen, nu, in deze fase van je leven?” Alleen door erover te praten kom je erachter of een cliënt nu wel of geen kinderwens heeft.

NNZ richt zich op de hulpverleners

Het programma Nu Niet Zwanger is bestemd voor hulpverleners die onder andere werken in de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk en bij Veilig Thuis. Zij hebben een vertrouwensrelatie met hun cliënt en werken aan diens stabiliteit. Vanuit die persoonlijke relatie kunnen zij het gesprek aangaan over zaken rond kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

De hulpverleners richten zich op hun cliënten

De cliënten die Nu Niet Zwanger via de hulpverlener wil bereiken zijn vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met (een combinatie van) complexe problemen. Dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, illegaliteit en/of loverboyproblematiek. Het zijn mensen die vrijwel altijd al geruime tijd in beeld zijn bij hulpverleners. Hun leven wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag en het is (daardoor) vaak lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie. Als ze hun kinderwens willen uitstellen blijkt het organiseren van anticonceptie vaak ingewikkeld. Of hun kennis over anticonceptie is beperkt of onjuist, door bijvoorbeeld achtergrond en opvoeding.

Hoe werkt Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger is een laagdrempelig programma dat voor iedereen, overal in Nederland, beschikbaar is. Aan de basis van het programma staan de professionals. Zij gaan vanuit hun vertrouwensrelatie met hun cliënt het gesprek aan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij worden daarvoor getraind door de aandachtsfunctionarissen. Deze werken in dezelfde organisatie als de professionals en zijn daar de ambassadeurs van NNZ. Zij vormen ook het eerste aanspreekpunt voor de professional. De inhoudelijk coördinator is de inhoudelijk expert van het programma bij de GGD. Hij of zij heeft contact met cliënten en traint de aandachtsfunctionarissen om het programma in de eigen organisatie te kunnen implementeren. Een projectleider zorgt vanuit de GGD voor alle randvoorwaarden en de regionale samenwerkingsafspraken.

Wisselwerking met de medische keten

Voorwaarde voor het functioneren van het programma Nu Niet Zwanger is een constructieve samenwerking met de medische keten – huisartsen, GGD-artsen, gynaecologen en verloskundigen. En die samenwerking is wederkerig. Als een cliënt ervoor kiest om het krijgen van kinderen uit te stellen, moet anticonceptie bereikbaar zijn. Financieel, maar ook praktisch. Cliënten kunnen daarom vanuit het programma zonder al te veel omwegen terecht bij een medische zorgverlener. En als een medische professional merkt dat een cliënt meer begeleiding nodig heeft dan hij of zij kan bieden, dan is het contact met Nu Niet Zwanger makkelijk gelegd. Uiteraard alleen als de cliënt in kwestie daar toestemming voor geeft.

Meer weten? Zie ook www.nunietzwanger.nl.

Nu niet zwanger in de regio Kennemerland

Wil je meer weten over het programma Nu Niet Zwanger of bespreek je graag de mogelijkheden voor jouw gemeente of organisatie in Kennemerland? Neem dan contact op met:

  • Anita Neefjes 06 22472436, Inhoudelijk coördinator
  • Anna Verkaik 06 1221 9943, Inhoudelijk coördinator