Geplaatst op: 12-12-2022 om 11:23 uur
Laatst gewijzigd op: 12-12-2022 om 11:29 uur

Seksuele vorming op het Voortgezet onderwijs en het MBO

Juist ook op het voortgezet onderwijs en het MBO is het belangrijk dat er aandacht is voor seksuele vorming. Vanuit huis krijgen veel leerlingen weinig tot geen informatie hierover. Of de informatie die zij krijgen is niet volledig of juist.

Wanneer geen ruimte wordt gemaakt voor seksuele vorming binnen het onderwijs gaan leerlingen de informatie elders vandaan halen, zoals via het internet of vrienden. Deze informatie is niet altijd betrouwbaar of onvolledig waardoor zij een verkeerd beeld kunnen krijgen van seksualiteit.

Als school kan je bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling, met aandacht voor de positieve kant: prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties kunnen aangaan.

Onlangs is het Manifest Seksuele vorming aangeboden aan het ministerie van onderwijs. In dit manifest wordt aandacht gevraagd voor ook de positieve kant van seksualiteit. Leerlingen hebben ook behoefte aan de positieve kanten van seks. Het manifest streeft naar een structureel aanbod op de scholen zodat alle jongeren toegang hebben tot dezelfde betrouwbare informatie.

Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te geven aan seksualiteit, maar de kerndoelen hiervoor zijn te vrijblijvend omschreven. Hier gaat aan gewerkt worden, zodat scholen meer handvatten krijgen hoe vorm te geven aan deze kerndoelen.

Lesprogramma’s

Als docent kan je nu al aan de gang met leuke en effectieve lessen over seksualiteit. Voor een overzicht van effectieve interventies ga je naar de website seksuele vorming.

Gratis online cursus voor docenten

Wil je graag zelf eerst wat meer achtergrondkennis op doen dan kan dit via een GRATIS online cursus Starten met seksuele vorming. Deze cursus geeft je handvatten om op een positieve en veilige manier over thema’s als seksualiteit en relaties te praten met jongeren.

Workshop GGD

Wij stimuleren scholen om met het gehele schoolteam aan de gang te gaan met seksuele vorming. Deze lessen zijn niet alleen voor de docenten Biologie of Burgerschap. Iedere docent heeft te maken met de seksuele ontwikkeling van de jongeren op school. Dus wil je met je schoolteam aan de gang met seksuele en rationele ontwikkeling, dan kunnen wij een gratis workshop geven. Deze workshop wordt geheel op maat aan jullie gegeven. Onderwerpen die tijdens de workshop behandeld kunnen worden zijn:

  • de algemene seksuele ontwikkeling
  • sociale media en seksualiteit
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • seksuele diversiteit
  • praten zonder schaamte
  • hoe ga je om met vragen van leerlingen

Ouderbetrokkenheid

Ouders/opvoeders hebben de taak om de seksuele en rationele ontwikkeling onderdeel te laten zijn van de opvoeding. Op scholen nemen leerkrachten echter een deel van de opvoedende taak over. Ouders en school zijn daarom partners in opvoeding en onderwijs. Er zijn verschillende manieren om ouders te betrekken bij de relationele en seksuele vorming op school, denk hierbij aan ouderbijeenkomsten, informatiebrieven en webinars.

Ouders stellen het op prijs als ze van school informatie krijgen zodat ze ook thuis kunnen praten over relaties en seksualiteit. Ook kan de school een vertrouwenspersoon aanstellen die bekend is bij alle leerlingen en ouders en kan je zorgen voor een veilige schoolomgeving. Wij denken graag met jullie mee over welke aanpak het beste bij de school past.

Financiële ondersteuning

Ook het kabinet zet zich stevig in om scholen te motiveren aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit ontwikkelt. Onder deze maatregel valt een uitgebreide ondersteuning vanuit de GGD en een geldbedrag. De school kan het geldbedrag gebruiken om te werken aan de versterking van het thema Relaties & Seksualiteit. 

Als je vragen hebt over het onderwerp relaties en seksualiteit neem dan laagdrempelig contact met ons op. We denken graag met de school mee!

Danielle Boot 06 5528 5936 of mail: seksueelgezondopschool@ggdkennemerland.nl.

Liefdeskrant

In de Week van de Liefde 2023 heeft de GGD Kennemerland op alle middelbare scholen in de regio kleurrijke en positieve Liefdeskranten laten bezorgen.

Deze krant is bedoeld voor scholieren uit de onderbouw.

Lees hier de Liefdeskrant digitaal.