Geplaatst op: 12-12-2022 om 11:30 uur
Laatst gewijzigd op: 12-12-2022 om 11:51 uur

Seksuele vorming op de basisschool of speciaal onderwijs

Kinderen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan met seksuele voorlichting en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Lesprogramma’s

Er zijn verschillende lesprogramma’s, filmpjes en spellen beschikbaar voor het basisonderwijs om hierbij te gebruiken. Een overzicht hiervan kun je vinden op de website seksuele vorming.

Gratis online cursus voor docenten

Wil je graag zelf eerst wat meer achtergrondkennis op doen dan kan dit via een GRATIS online cursus Starten met seksuele vorming. Deze cursus geeft je handvatten om op een positieve en veilige manier over thema’s als seksualiteit en relaties te praten met jongeren.

Workshop van de GGD

Wil je graag met het schoolteam wat meer horen over het geven van relationele en seksuele vorming dan is een GRATIS workshop voor het hele team misschien iets voor jullie. Deze workshop wordt geheel op maat aan jullie gegeven. Onderwerpen die tijdens de workshop behandeld kunnen worden zijn:

  • de algemene seksuele ontwikkeling
  • welk gedrag is normaal op welke leeftijd
  • sociale media en seksualiteit
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • seksuele diversiteit
  • praten zonder schaamte
  • hoe ga je om met vragen van leerlingen

Ouderbetrokkenheid

Relationele en seksuele vorming is een onderdeel van de opvoeding van een kind. En daarmee dus een taak van de ouders. Op scholen nemen leerkrachten echter een deel van de opvoedende taak over. Ouders en school zijn daarom partners in opvoeding en onderwijs. Er zijn verschillende manieren om ouders te betrekken bij de relationele en seksuele vorming op school, denk hierbij aan ouderbijeenkomsten, informatiebrieven en webinars. Wij kunnen met jullie meedenken welke aanpak het beste bij jullie school past.

Financiële ondersteuning

Ook het kabinet zet zich stevig in om scholen te motiveren aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit ontwikkelt. Onder deze maatregel valt een uitgebreide ondersteuning vanuit de GGD en een geldbedrag. De school kan het geldbedrag gebruiken om te werken aan de versterking van het thema Relaties & Seksualiteit. 

Voor de meeste leerkrachten is seksuele vorming geven niet iets wat je dagelijks doet. Het is dus heel begrijpelijk dat je op zoek bent naar lesmaterialen, leerlijnen, een training of gewoon tips. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op!

Suzanne Bakker 06 5278 1958 of seksueelgezondopschool@vrk.nl.