Geplaatst op: 30-07-2021 om 12:43 uur
Laatst gewijzigd op: 14-09-2023 om 14:54 uur

Samenwerkingsafspraken tussen organisaties werkzaam in de keten van spoedzorg GGZ in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Samenwerkingsafspraken tussen organisaties werkzaam in de keten van spoedzorg GGZ in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Op 10 oktober 2019 onderschreven de bestuurders van 34 belanghebbende organisaties een verklaring met betrekking tot de beginselpunten van samenwerking in de spoedzorgketen GGZ in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Bij de zorg van personen met verward gedrag zijn veel organisaties betrokken. In Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer zijn dat de GGZ, de GGD, de politie, de Brijder, de Meldkamer, de Hartekamp Groep, VVT organisaties, Fivoor, de Gemeenten, de sociale wijkteams, de patiëntraden, huisartsen, de RIBW, de woningbouwcorporaties, het Spaarne Gasthuis en nog veel meer.

Met deze verklaring weten de professionals zich gesteund in wat zij hebben te doen. De verklaring is een van de opbrengsten van de leertafel spoedzorgketen in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het is een inspiratiebron voor samenwerking op alle niveaus voor de opgaven die er liggen op het snijvlak van zorg en veiligheid.

De afgelopen jaren zijn alle bij spoedzorg betrokken organisaties drastisch veranderd en zij blijven zich veranderen. De oude afspraken klopten niet meer en blijvende en meer intensieve samenwerking zijn noodzakelijk om bij elkaar aangesloten te blijven. Ook de maatschappelijke context waarbinnen de spoedzorgketen functioneert is aan verandering onderhevig. Reden om partijen bij elkaar te brengen en vanuit vertrouwen en verbinding de samenwerking te intensiveren en te optimaliseren. Al deze organisaties hebben een andere manier van werken, een andere doelstelling, andere taal, andere protocollen en regelgeving, andere organisatieculturen, andere aansturing en andere financieringssystemen. Deze diversiteit maakt het wendbaar inspelen op incidenten en veranderende contexten vaak allesbehalve vanzelfsprekend. We hebben elkaar als professionals en organisaties nodig om het verschil te kunnen maken in het maatschappelijke speelveld.

De partners zijn samen een leertraject gestart en op zoek gegaan naar manieren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We zijn gericht op een collectief eigenaarschap en het delen van verantwoordelijkheden binnen of op de rand van de institutionele en bureaucratische kaders. Dat is wat de kwetsbare mensen die zich juist vaak daar bevinden van ons nodig hebben.

De verklaring met 10 beginselpunten is het tastbare bewijs van deze afspraken. Het is een continu leerproces, wat al gestart is en doorgaat. Op 10 oktober hebben 34 organisaties ‘ja’ gezegd tegen deze beginselpunten. De beginselpunten nemen belemmeringen voor samenwerking weg en zijn gericht op het gedrag van individuele hulpverleners. In een sfeer waarin collectief leren normaal is en de cliënt centraal staat, verwachten we dat de hulpverleners op individueel niveau elkaar beter leren kennen, de context van elkaars werk beter kennen en daardoor beter gaan samenwerken.

De volledige verklaring kunt u hier lezen.

Voor de banner met beginselpunten klikt u hier.

Nieuwsbrieven:

Geplaatst op: 30-07-2021 om 12:40 uur
Laatst gewijzigd op: 30-07-2021 om 14:13 uur