Geplaatst op: 19-04-2022 om 14:42 uur
Laatst gewijzigd op: 08-04-2024 om 14:10 uur

GEZONDHEIDSMONITOR JONGVOLWASSENEN

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een online vragenlijstonderzoek onder inwoners van 16 t/m 25 jaar. Het onderzoek loopt in de periode van 8 april t/m 7 juli 2024.

Wil je ook meedoen? Ga dan naar www.jongerenmonitor.nl en start met het invullen van de vragenlijst. Meer informatie over het onderzoek zie je verderop op deze pagina.

Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijke onderzoek dat zich richt op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar). In de online vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder fysieke en mentale gezondheid, welzijn, leefstijl, sociale omgeving en middelengebruik.

Waarom dit onderzoek?

Volgens de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak om de gezondheidssituatie van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij door onderzoek te doen naar de gezondheid van de inwoners. Jongvolwassenen maken in de leeftijd van 16 tot en met 25 veel veranderingen mee. Denk aan opleiding, werk, maar ook seksualiteit, relaties en natuurlijk de gevolgen van de coronaperiode. Op verzoek van het ministerie van VWS willen GGD’en samen met het RIVM de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen inzichtelijk maken. Het Rijk financiert dit onderzoek.

Hoe kun je meedoen?

We werven jongvolwassenen via verschillende sociale media kanalen. Met één klik leiden we ze door naar de online vragenlijst op www.jongerenmonitor.nl. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen mee doen, zodat een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat van hun gezondheid.

Wat houdt het onderzoek in?

Jongvolwassenen kunnen mee doen door een online vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijwillig. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder fysieke en mentale gezondheid, welzijn, leefstijl, sociale omgeving en middelengebruik. Bijvoorbeeld: hoe is over het algemeen je gezondheid? Of: Voel jij druk om aan je eigen verwachtingen te voldoen?

Hoe zit het met de privacy?

De antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en bewerkt. Alle onderzoeksrapporten zijn volledig anoniem en niet herleidbaar tot individuen. We benaderen de jongvolwassenen door middel van betaalde sociale media advertenties. Meer informatie over privacy is te vinden in onze privacyverklaring.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen in regio Kennemerland. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat jongeren meer gestrest zijn in de ene gemeente vergeleken met de andere gemeenten. Of dat mannen meer hulp of steun nodig hebben. De informatie kan helpen bij het opstellen van gezondheidsbeleid. Daarnaast kunnen gemeenten, de GGD en jongerenorganisaties met de informatie beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. We verwachten de resultaten begin 2025 aan gemeenten bekend te maken en te publiceren. De resultaten zijn dan ook te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Meer weten?

Antwoorden op veel gestelde vragen vindt je in onze FAQ. Voor overige vragen of problemen kun je contact opnemen met I&O Research. Zij ondersteunen ons bij het onderzoek. Je kunt whatsappen naar 06-86826208 of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl. Je kunt ook gratis bellen naar 0800-0191 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Als je geen deelnemer bent maar wel meer wilt weten over dit onderzoek, kun je contact opnemen met één van onze onderzoekers via onderzoek@vrk.nl