Geplaatst op: 19-04-2022 om 14:42 uur
Laatst gewijzigd op: 21-04-2022 om 12:00 uur

Jongvolwassenen monitor

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een online vragenlijst onderzoek onder inwoners van 16 t/m 25 jaar.

Beeld bij Jongvolwassenen monitor Hoe gaat het met je Wat is jouw pandemening

In de periode van 21 april t/m half juli 2022 start het onderzoek.

Wil je ook meedoen? Ga dan naar www.pandemening.nl en start met het invullen van de vragenlijst.

Meer informatie over het onderzoek zie je verderop op deze pagina.

Wat is de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is het eerste landelijke onderzoek dat de daadwerkelijke impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) meet. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.

Waarom dit onderzoek

Volgens de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak om de gezondheidssituatie van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij door onderzoek te doen naar de gezondheid van de inwoners. Daarbij heeft het coronavirus ongetwijfeld verstrekkende gevolgen voor jongvolwassenen (16-25 jaar). Op verzoek van VWS gaan GGD’en samen met het RIVM de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen inzichtelijk maken, gefinancierd door het rijk.

Hoe kun je meedoen

Jongvolwassenen worden voornamelijk geworven via verschillende social media kanalen. Met een klik worden ze doorgeleid naar de vragenlijst. Daarnaast is er een offline campagne waarbij jongeren via een QR code op posters/flyers de vragenlijst kunnen openen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen mee doen, zodat een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat van de gezondheid van deze doelgroep.

Wat houdt het onderzoek in

Jongvolwassenen kunnen mee doen door een online vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijwillig. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: hoe gezond voel je je? Of: hoe heeft de coronacrisis jouw leven beïnvloed? Ook wordt gevraagd hoe vaak ze zich gestrest voelen, en waar dat mee te maken heeft.

Hoe zit het met de privacy

De antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en bewerkt. Alle onderzoeksrapporten zijn volledig anoniem en niet herleidbaar tot individuen. De jongvolwassenen worden benaderd middels betaalde social media advertenties of flyers/posters. Meer informatie over privacy is te vinden in onze Privacyverklaring.

Wat gebeurt er met de resultaten

Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen in regio Kennemerland tijdens en na de coronacrisis. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat jongeren meer impact ervaren door de coronacrisis dan in andere gemeenten. Of dat mannen meer hulp of steun nodig hebben. De informatie kan behulpzaam zijn bij het opstellen van gezondheidsbeleid. Daarnaast kunnen gemeenten, de GGD en jongerenorganisaties met de informatie beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. De resultaten worden naar verwachting in kwartaal 1 van 2023 aan gemeenten teruggekoppeld en gepubliceerd. De resultaten zullen dan onder andere te vinden zijn op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl

Meer weten

Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u in ons FAQ. Voor overige vragen of problemen kun je contact opnemen met I&O Research. Zij ondersteunen ons bij het onderzoek. Je kunt whatsappen naar 06-86826208 of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl. Je kunt ook gratis bellen naar 0800-0191 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 21.00 uur en zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Als u geen deelnemer bent maar wel meer wilt weten over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met één van onze epidemiologen via epi@ggdkennemerland.nl