Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 01-10-2020 om 10:25 uur

Gezondheidsmonitor Jeugd (Emovo)

De Gezondheidsmonitor Jeugd (Emovo) is een digitaal vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Het onderzoek biedt inzicht in de gezondheid, leefstijl en welbevinden van de jeugd in regio Kennemerland. GGD Kennemerland voert het onderzoek sinds schooljaar 2009-2010 elke vier jaar uit. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd gelijktijdig door alle GGD’en in Nederland uitgevoerd, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

 

2019 - 2020

De Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2019 afgenomen onder ruim 7.400 leerlingen die in Kennemerland wonen. Voor de afname is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar.

De rapporten van de gemeenten en de regio en  achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2015 - 2016

De afname van de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo in het schooljaar 2015-2016 is landelijk geharmoniseerd. Bij de harmonisatie is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland/GGD GHOR Nederland en met het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar. Aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015-2016 hebben ruim 6.600 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, deelgenomen. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2013 - 2014

De afname van de Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 vond plaats in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Aan deze monitor deden 9.981 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, mee. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2009 - 2010

Ook de Jeugdmonitor Emovo 2009-2010 is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Ongeveer 7.600 scholieren die wonen in de regio Kennemerland hebben meegedaan. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over het eenzaamheid en prestatiedruk onder jongeren. Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.