Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 27-05-2024 om 14:41 uur

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een digitaal vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek biedt inzicht in de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van de jeugd in GGD-regio Kennemerland.

Sinds 2015 voeren alle GGD’en in Nederland dit onderzoek elke vier jaar uit, samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland. Vanwege de coronacrisis was er in 2021 een extra editie. In 2009 en 2013 voerde GGD Kennemerland dit onderzoek ook al uit in haar eigen regio.

2023 - 2024

De Gezondheidsmonitor Jeugd is voor het laatst afgenomen in het najaar van 2023. Aan het onderzoek deden 7.653 leerlingen die in Kennemerland wonen mee.

De resultaten en rapporten van de gemeenten en de regio en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

2021 - 2022

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek van het Netwerk GOR waaraan GGD Kennemerland heeft meegewerkt.

Het is een extra onderzoek om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van leerlingen in de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs. Najaar 2021 hebben bijna 6.500 leerlingen, wonend in GGD-regio Kennemerland, op school de vragenlijst ingevuld.

De rapporten van de gemeenten en de regio en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2019 - 2020

De Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2019 afgenomen onder ruim 7.400 leerlingen die in Kennemerland wonen. Voor de afname is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar.

De rapporten van de gemeenten en de regio en  achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2015 - 2016

De afname van de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo in het schooljaar 2015-2016 is landelijk geharmoniseerd. Bij de harmonisatie is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland/GGD GHOR Nederland en met het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar. Aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015-2016 hebben ruim 6.600 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, deelgenomen. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2013 - 2014

De afname van de Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 vond plaats in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Aan deze monitor deden 9.981 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, mee. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2009 - 2010

Ook de Jeugdmonitor Emovo 2009-2010 is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Ongeveer 7.600 scholieren die wonen in de regio Kennemerland hebben meegedaan. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over het eenzaamheid en prestatiedruk onder jongeren. Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.