Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 08-08-2019 om 16:52 uur

Gezondheidsmonitor Jeugd (Emovo)

De Gezondheidsmonitor Jeugd (Emovo) is een digitaal vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Het onderzoek biedt inzicht in de gezondheid, leefstijl en welbevinden van de jeugd in regio Kennemerland. GGD Kennemerland voert het onderzoek sinds schooljaar 2009-2010 elke vier jaar uit. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd gelijktijdig door alle GGD’en in Nederland uitgevoerd, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

Bij deze monitor vullen tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs tijdens een lesuur op school een digitale vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl.  

2019 - 2020

In het najaar van 2019 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd opnieuw afgenomen bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. De afname gebeurt tijdens een lesuur op school door middel van een online vragenlijst op een beveiligde website. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals (mentale) gezondheid, schoolbeleving, vrije tijd en leefstijl.  

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gegevens worden niet herleid tot één persoon en de rapportages bevatten alleen groepsgegevens, en geen gegevens van individuele leerlingen. 

Wat wordt er met de resultaten gedaan?
Omdat veel scholen deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd, levert de monitor waardevolle informatie op. De resultaten helpen de scholen zelf en de gemeenten in de regio Kennemerland om te bepalen op welke onderwerpen van gezondheid en leefstijl inzet nodig is en blijft. De Gezondheidsmonitor Jeugd levert ook cijfers op die gebruikt worden om de landelijke overheid te adviseren over gezondheidsbeleid voor jongeren. De resultaten voor de regio Kennemerland worden najaar 2020 bekend gemaakt via de Gezondheidsatlas van de GGD.  

Meer weten?
Begin september worden de volgende documenten op deze pagina geplaatst: een ‘vraag-en-antwoord-document’ en de privacyverklaring van de Gezondheidsmonitor. Mocht u meer willen weten, dan kunt u een email sturen naar emovo@ggdkennemerland.nl

2015 - 2016

De afname van de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo in het schooljaar 2015-2016 is landelijk geharmoniseerd. Bij de harmonisatie is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland/GGD GHOR Nederland en met het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar. Aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015-2016 hebben ruim 6.600 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, deelgenomen. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2013 - 2014

De afname van de Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 vond plaats in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Aan deze monitor deden 9.981 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, mee. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2009 - 2010

Ook de Jeugdmonitor Emovo 2009-2010 is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Ongeveer 7.600 scholieren die wonen in de regio Kennemerland hebben meegedaan. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de Emovo gegevens zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over het sociale mediagebruik en gamen onder jongeren.

Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.