Geplaatst op: 13-12-2018 om 14:39 uur
Laatst gewijzigd op: 13-12-2018 om 14:39 uur

Gezondheidsmonitor Schiphol

GGD Kennemerland meet beleving van geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. 

Gemiddeld genomen was vliegverkeer voor mensen die wonen in de GGD-regio Kennemerland vaker aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheid dan andere bronnen. Sinds 2008 zijn de beleefde ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de GGD-regio Kennemerland aanvankelijk gedaald en van 2012 tot 2016 gelijk gebleven.

Dit zijn conclusies uit het rapport Belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol’.

Dit rapport is een onderdeel van het GGD onderzoek ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016’.