Geplaatst op: 15-08-2017 om 12:31 uur
Laatst gewijzigd op: 08-11-2017 om 10:44 uur

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie is het communiceren over (mogelijke) risico’s die een ramp of crisis kunnen veroorzaken. Ondanks allerlei preventieve maatregelen zullen er altijd risico’s blijven bestaan.

Om te zorgen dat men weet welke risico’s er (kunnen) zijn en welke maatregelen de overheid heeft genomen om de risico’s te verkleinen verstrekt de GHOR in samenwerking met de GGD vooraf informatie hierover. Daarnaast gaat het om informatievoorziening over wat een burger of leverancier van diensten zelf kan doen om een risico te verkleinen of de gevolgen te beperken.

Wat doet de GHOR met risicocommunicatie
De GHOR richt zich op het informeren van de bevolking over veiligheid en gezondheid bij risico’s die tot een ramp of crisis kunnen leiden. De GHOR geeft handvatten om op gezondheidskundig gebied de risico’s te verkleinen of weg te nemen. Hierin is de GHOR de verbindende partij tussen de geneeskundige partners, zoals de GGD en Ambulancezorg. Hierdoor kan de GHOR de informatie gebundeld en gericht aanbieden. Daarnaast werkt de GHOR samen met de brandweer, politie, gemeente en andere partijen aan gezamenlijke (multidisciplinaire) communicatie over risico’s vanuit de Veiligheidsregio.
Welke risico's zijn er in mijn omgeving
Kijk voor risico's in de omgeving op: Risicokaart.nl of de website van de Veiligheidsregio Kennemerland