Geplaatst op: 17-08-2017 om 16:24 uur
Laatst gewijzigd op: 17-08-2017 om 16:26 uur

Wat is zorgcontinuïteit

Zorgcontinuïteit is zorgverlening onder alle omstandigheden, ook in geval van een crisis.
Het goed organiseren van zorgcontinuïteit is relevant voor alle intramurale zorginstellingen waar bewoners 24 uur per dag wonen en zorg ontvangen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicapten zorg, GGZ-instellingen, revalidatiecentra , maar ook thuiszorg- organisaties. Bovengenoemde zorginstellingen zijn daarbij altijd zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening. Dit betekent dat ter voorbereiding plannen gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld om te evacueren. Daarnaast is het beoefenen van deze plannen en het getraind houden van het personeel belangrijk zodat iedereen weet wat er moet gebeuren als zich een incident voordoet. Zie op http://zokanhetnietmisgaan.nl voor een korte film, die aan de hand van een brand in een zorginstelling laat zien waarom zorgcontinuïteit belangrijk is en wat de Veiligheidsregio doet.
Wat betekent GHOR Kennemerland voor zorginstellingen

GHOR Kennemerland kan zorginstellingen helpen bij het uitwerken van een z.g. operationeel plan aan de hand van het model-plan Zorgcontinuïteit in balans. Dit plan kunnen de crisisteams binnen zorginstellingen tijdens crises gebruiken als houvast. In het plan beschrijft de zorginstelling de eigen crisisorganisatie.

Meer weten?
Neem dan contact op met het secretariaat van GHOR Kennemerland, 023 - 5159 131 of per e-mail op GHOR@ggdkennemerland.nl