Geplaatst op: 17-08-2017 om 16:43 uur
Laatst gewijzigd op: 17-08-2017 om 16:44 uur

Planvorming

GHOR Kennemerland maakt plannen hoe de geneeskundige hulpverleners handelen bij een grootschalig incident. In deze plannen staan ook de afspraken die de GHOR met andere geneeskundige organisaties heeft gemaakt.
Wat voor plannen zijn er?
De Veiligheidsregio stelt in samenwerking met alle hulpdiensten en gemeenten planvorming op. De GHOR levert hier een bijdrage aan en maakt hierbij afspraken over de inzet tijdens crises. Voorbeeld van een dergelijk multidisciplinair plan is het rampbestrijdingsplan. Hierin staan de bijzonderheden voor die bedrijven of locaties met enkele mogelijke scenario’s uitgewerkt. Rampbestrijdingsplannen zijn wettelijk verplicht voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 en voor luchthavens.

Daarnaast stelt de GHOR eigen plannen op. Er is een procesplan van de geneeskundige processen Opgeschaalde Acute Zorg en Opgeschaalde Publieke Gezondheidszorg. Daarnaast is er voor iedere crisisfunctionaris een handboek ontwikkeld, waarin staat wat van hen in crisisomstandigheden wordt verwacht. Ook zijn er checklists, die de crisisfunctionaris kan gebruiken tijdens een inzet.