Geplaatst op: 05-09-2017 om 14:20 uur
Laatst gewijzigd op: 15-11-2017 om 08:55 uur

Operationele organisatie

De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening in crisisomstandigheden.
De Directeur Publieke Gezondheid heeft dan de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Brandweer of Politie heeft de GHOR zelf geen eigen materiaal of middelen om tijdens crisisomstandigheden in te zetten ten behoeve van de hulpverlening. Wel heeft de GHOR een crisisorganisatie met geneeskundige crisisfunctionarissen ten behoeve van de coördinatie. Deze crisisfunctionarissen sturen in crisisomstandigheden de geneeskundige keten aan. Zij coördineren de geneeskundige hulpverlening in afstemming met de multidisciplinaire partners zoals brandweer, politie en gemeente.

Een deel van de crisisfunctionarissen staat op piket, wat wil zeggen dat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week oproepbaar zijn om te worden ingezet via de meldkamer ambulancezorg. Daarnaast worden enkele crisisfuncties op basis van vrije instroom ingevuld. Er is voor deze functies een pool met functionarissen die op basis van beschikbaarheid opkomen bij alarmering. De volgende crisisfunctionarissen vormen de crisisorganisatie van de GHOR:

- Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)
- Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
- Algemeen commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
- Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-GZ)
- Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON-GZ)
- Leider kernteam Psychosociale Hulpverlening (Leider kernteam PSH)
- Operationeel medewerker GHOR (OM-GHOR)
- Leider opvangteam Psychosociale Hulpverlening (Leider opvangteam PSH)