Geplaatst op: 16-08-2017 om 14:20 uur
Laatst gewijzigd op: 24-10-2019 om 13:16 uur

GHOR-netwerkactiviteiten

Gezamenlijke oefening Spaarne Gasthuis en crisisfunctionarissen Kennemerland

Begin oktober organiseerde de Veiligheidsregio Kennemerland samen met het Spaarne Gasthuis enkele simulatie-oefeningen.

Hierbij stond de samenwerking tussen de crisisorganisatie van het ziekenhuis en crisisfunctionarissen van verschillende hulpdiensten zoals Bevolkingszorg, Brandweer Kennemerland, GHOR Kennemerland en de politie centraal. “We hebben ruim 50 mensen beoefend” vertelt beleidsmedewerker Crisisbeheersing Raymond Icke.

Verschillende scenario's
De gezamenlijke oefening vond plaats bij het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp. Op drie achtereenvolgende dagen werden twee verschillende scenario’s beoefend voor alle betrokken crisisfunctionarissen. In scenario-1 was er sprake van brand op de couveuse-afdeling met mogelijk branddoorslag naar de kinderafdeling. Scenario-2 betrof een gevaarlijke stof die opzettelijk op meerdere plaatsen in het ziekenhuis was verspreid. Raymond Icke: “Als zulke dingen gebeuren, wordt er direct opgeschaald om samen de problemen de baas te worden. Tijdens de oefening staat centraal hoe je dat het beste doet, juist onder tijdsdruk”.

01 1 Beeld 1 Bij COPI-oefening Oktober 2017

Koppen bij elkaar tijdens calamiteit
De inzet van de hulpdiensten ter plaatse wordt geleid vanuit het CoPI (Commando Plaats Incident), een speciale container waarin naast de Officieren van Dienst van de diverse hulpdiensten ook een liaison van het ziekenhuis aanschuift. ‘De deelname van de crisisfunctionaris vanuit het ziekenhuis blijkt goed te werken. Ziekenhuis en hulpdiensten weten nu beter van elkaar waarom bepaalde beslissingen genomen worden, wie welke voorlichting verzorgt en helpen elkaar om betere beslissingen te nemen. Het is goed om tijdens zo’n oefening daarbij ‘droog’ te oefenen,’ vertelt Raymond Icke.

Ieder spreekt zijn eigen taal
De diensten hebben allen hun eigen manier van werken. En spreken ook hun een eigen vaktaal. Dat is onvermijdelijk, maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn. Zo kunnen woorden soms een heel eigen betekenis hebben voor de een dan voor de ander zo bleek. “Op een goed moment riep een verpleegkundige dat de boxen op de kinderafdeling moesten worden ontruimd. Personeel van een ziekenhuis weet dat het gaat om een isolatiekamer. Het beeld van de hulpdiensten was een box zoals in menig jong gezin in de huiskamer staat. Juist via oefeningen worden we beter bewust van onze eigen werelden en raak je beter op elkaar ingespeeld, mocht dat ooit nodig zijn. De deelnemers hebben deze oefeningen als praktisch en zinvol ervaren. En daar doen we ’t voor!,” besluit Raymond Icke.

Ook de kinderafdeling moesten worden ontruimd. Personeel van een ziekenhuis weet dat het gaat om een isolatiekamer. Het beeld van de hulpdiensten was een box zoals in menig jong gezin in de huiskamer staat. Juist via oefeningen worden we beter bewust van onze eigen werelden en raak je beter op elkaar ingespeeld, mocht dat ooit nodig zijn. De deelnemers hebben deze oefeningen als praktisch en zinvol ervaren. En daar doen we ’t voor!,” besluit Raymond Icke.

01 Beeld Twitterbericht COPI-oefening Oktober 2017

Foto: Jeffrey Koper.