Geplaatst op: 19-03-2018 om 11:50 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2023 om 13:15 uur

Forensisch arts

Forensische artsen werken op de grens van wetshandhaving en geneeskunde. Naast specifieke medische kennis, moeten ze ook kennis hebben van (de toepassing van) wettelijke regelingen. Meestal worden de werkzaamheden gedaan op verzoek van politie en justitie.

De artsen die in de 24-uursdienst meedraaien worden ook wel 'gemeentelijk lijkschouwer' of 'politieartsen' genoemd. De forensische artsen werken onafhankelijk en zijn niet in dienst van de politie, maar in dienst van de GGD.

GGD Kennemerland is onderdeel van Forensische Geneeskunde Noord West Nederland en werkt met een gezamenlijke meldkamer. Dit betekent dat als je een forensisch arts nodig hebt, je kan bellen met tel 020 555 5555 (24/7 bereikbaar). 

De forensisch arts voert voor GGD Kennemerland de volgende taken uit:

Lijkschouw

Als iemand overlijdt na een ongeval, euthanasie, een misdrijf of bij zelfmoord, is er sprake van een niet-natuurlijke dood. In al deze gevallen mag de behandelend arts geen overlijdenspapieren tekenen en wordt de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld. Deze is benoemd door de burgemeester.

Ook als een behandelend arts twijfels heeft of zijn/haar patiënt wel aan een natuurlijke doodsoorzaak is overleden, moet meteen een gemeentelijk lijkschouwer worden geïnformeerd. De gemeentelijk lijkschouwer onderzoekt dan het lichaam (alleen uitwendig) en de omstandigheden rondom het overlijden. Dit gebeurt vaak samen met de politie/Forensische Opsporing (FO). Op deze manier wordt de eventuele niet natuurlijke doodsoorzaak achterhaald en wordt de datum van overlijden vastgesteld.

Forensisch onderzoek

Hierbij wordt de politie ondersteund door onderzoek aan een lichaam gericht op het aantonen, afnemen en vastleggen van biologische en andere sporen, waarvoor het Wetboek van strafvordering het kader vormt.

Het kan hier onder andere gaan om:

  • Bloed- en urineafname in het kader van de Wegenverkeerswet.
  • Sporenonderzoek bij slachtoffers en verdachten van zedendelicten en huiselijk geweld.
  • DNA afname
  • Medische verklaringen en letselbeschrijvingen.
  • Advisering aan politie, inclusief vreemdelingenpolitie.
Arrestantenzorg

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De forensisch arts neemt dan de rol van de behandelende arts over. Het komt ook voor dat de politie zelf een forensische arts inschakelt. Bijvoorbeeld om te weten of iemand om medische redenen wel ingesloten mag worden.

De forensisch arts komt naar het politiebureau of het arrestantencomplex. Iemand kan bijvoorbeeld gewond, suïcidaal of psychotisch zijn. Arrestanten kunnen verslaafd zijn aan alcohol of drugs en hebben soms extra aandacht en medicijnen nodig.