Geplaatst op: 19-09-2019 om 15:28 uur
Laatst gewijzigd op: 19-09-2019 om 15:30 uur

Legionella

In tijdelijke (drink)waterinstallaties is een verhoogd risico op uitgroei van bacteri├źn. Echter door het nemen van de juiste maatregelen is het mogelijk het risico voldoende te verkleinen.

Bij risicovolle installaties valt te denken aan:  

  • Tijdelijke waterinstallaties met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele douche-units, sproeisystemen voor afkoelen publiek)
  • Fonteinen, spray park-installaties en vergelijkbare watersproeiers in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijvoorbeeld tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne waternevel produceert en die niet zijn geplaatst in oppervlaktewater
  • Mobiele of tijdelijke whirlpools of andere vernevelende baden die op een locatie staan waar normaal gesproken geen (semi)openbare baden aanwezig zijn (zoals zwembaden of hotel)
  • Mistsystemen zoals terraskoeling, lucht- of productbevochtiging. Dit zijn systemen waar water zeer fijn wordt verneveld en verspreid naar de omgeving
  • Mobiele koelers (bijvoorbeeld mistventilators). Deze systemen zijn vergelijkbaar met mistsystemen. Bij mobiele koelers wordt water verneveld in combinatie met een ventilator
  • Mobiele of tijdelijke natte koeltorens die niet van een inrichting zijn, zoals op een bouwterrein. Dit zijn installaties die gebruikt worden om een bedrijfsproces te koelen  

Risicovolle installaties moeten worden gemeld bij de aanvraag voor een vergunning, zodat de gemeente daarover voorwaarden kan opnemen in de vergunning.

Het is belangrijk dat de temperatuur van het drinkwater onder de 25 graden blijft, onder andere vanwege het risico op legionella, een gevaarlijke longinfectie ook bekend als de veteranenziekte. Hoe houdt u de temperatuur onder die kritische grens? U kunt slangen ingraven in de grond of het water permanent zacht laten doorstromen. Controleer bij hoge buitentemperaturen minimaal één keer per dag, op het heetst van de dag, de temperatuur van het water zoals dat uit de kranen komt. Gebruik daarvoor een geijkte, watervaste thermometer.

Stel warmwatertoestellen met buffervoorraad (boilers) af boven 60°C en spoel alle vernevelende tappunten, zoals douches en fonteinen, dagelijks 30 seconden door. Duurt uw evenement inclusief opbouw en afbouw langer dan zeven dagen, dan is bemonstering op legionella door een erkend bedrijf verplicht.