Geplaatst op: 20-11-2017 om 21:23 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 10:22 uur

November 2016

 

Met de volgende onderwerpen:

Geslaagde themamiddag PSH-netwerk GGD Kennemerland

Elk jaar organiseert GGD Kennemerland voor ketenpartners in de Psychosociale Hulpverlening (Maatschappelijk Werk, GGZ, Slachtofferhulp, Leger des Heils e.a.) een themamiddag.Tijdens deze middag worden actuele thema’s besproken. Daarnaast is het ter voorbereiding op een daadwerkelijke inzet goed om elkaar met enige regelmaat te ontmoeten. Dat bevordert een succesvolle samenwerking als er echt een inzet plaatsvindt. 

E-learningmodules GROP voor iedere GGD-er

GGD Kennemerland werkt op crisisgevoelige beleidsterreinen, denk aan de Eboladreiging, de crisisnoodopvang van asielzoekers, maar ook de afhandeling van zedenzaken. Dit kan soms extra inzet vragen. Om een goede, gecoördineerde afhandeling mogelijk te maken, is het GROP (GGD RampenOpvangPlan) ontwikkeld.

Crisisfunctionarissen Witte kolom tevreden over trainingen

Medio oktober verscheen het klanttevredenheidsonderzoek Opleiden, Trainen en Oefenen (KTO OTO) van GHOR Kennemerland. Onderzoeksdoel was om te weten te komen wat de deelnemers van trainingen over de inhouden en organisatie vinden. Daarom werden gedurende ruim een half jaar zo’n 20 activiteiten geëvalueerd aan de hand van een digitale vragenlijst onder de deelnemers van de activiteiten.

A viral trip to Schiphol Airport

Op donderdagavond 27 oktober heeft de VRK in samenwerking met Amsterdam Airport Schiphol, Airport Medical Services, Brandweer Schiphol, BHV Schiphol, KLM, Brandweer Kennemerland, de meldkamers Schiphol, KMar, het MICK, GGD en GHOR Kennemerland een oefening gedaan in het kader van het Draaiboek infectieziektebestrijding WPG Schiphol.  

GHOR en Terrorisme Gevolg Bestrijding

In de regio Kennemerland, zeker met potentiele ‘risico-locaties’ als Schiphol, diverse trein- en wegtunnels en drukke spoor-, water- en wegverbindingen, staat terrorismegevolgbestrijding hoog op de agenda. GHOR-Kennemerland is daar intensief bij betrokken, zowel mono- als multidisciplinair.