Geplaatst op: 20-11-2017 om 21:24 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 10:41 uur

Maart 2016

 

Met de volgende onderwerpen: 

Jaaroverzicht GRIP-inzetten

In 2015 heeft GHOR Kennemerland diverse GRIP- en GROP-inzetten geëvalueerd. De evaluaties hebben 40 verbeterpunten opgeleverd om zaken voortaan beter te regelen om de crisisorganisatie nog beter te laten functioneren.

Netcentrisch werken

Effectieve crisisbeheersing is langzamerhand ondenkbaar zonder netcentrisch te werken. Door netcentrisch te werken, hebben alle betrokken partners bij een ramp of crisis op hetzelfde moment samen het zelfde beeld hoe het er voorstaat. Daardoor kunnen acties en besluiten in de crisisorganisatie beter op elkaar worden afgestemd. 

Samenwerking GHOR crisisfunctionarissen en politie

Onlangs organiseerde de GHOR een themabijeenkomst voor de Officieren van Dienst- Geneeskundig (OvD-G) rond het thema “Terrorisme/Kaping/Gijzeling”. Daarbij trad Jan Ouwehand (Officier van Dienst-Politie) op als gastspreker. 

Werkbezoek aan Noord-Holland Noord

Medio januari waren de medewerkers van GHOR Kennemerland te gast bij hun collega’s van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Oude banden werden aangehaald en nieuwe contacten gelegd. 

GHOR-netwerkdag 27 mei 2016

GHOR Kennemerland organiseert (in samenwerking met GGD GHOR Nederland) dit jaar de landelijke GHOR Netwerkdag voor alle GHOR-bureau-medewerkers van de 25 Veiligheidsregio’s. Het thema is dit jaar Lucht, Water en Weg.  

Afscheidsbijeenkomst crisisfunctionarissen

Medio januari heeft de GHOR tijdens een gezellige afscheidsbijeenkomst bij BISON- bowling in Haarlem-Noord afscheid genomen van de Coördinatoren Gewondenvervoer en de leden van de Geneeskundige Combinatie (GNK-C), de ambuteamleden, SIGMA-leden en de hoofden gewondennest. In totaal ging het om ruim 60 crisisfunctionarissen.