Geplaatst op: 09-07-2018 om 12:27 uur
Laatst gewijzigd op: 10-07-2018 om 14:26 uur

Trainingen Toegang Beschermd Gebied Schiphol

In mei en juni jl. organiseerde GHOR Kennemerland weer vijf trainingen Toegang Beschermd Gebied op luchthaven Schiphol.

Toegang beschermd gebied

Ruim 140 personen namen aan deze trainingen deel, allen hulpverleners die in geval van crisis op Schiphol kunnen worden ingezet zoals Ambulancemedewerkers, Rode Kruisvrijwilligers (van het Noodhulpteam die in actie komen in geval van Grootschalige Geneeskundige Bijstand) en functionarissen van aangrenzende GHOR-regio’s. Daarnaast namen ook collega’s van Brandweer en Koninklijke Marechaussee aan de trainingen deel. In het kader van ambulancebijstand en interregionale samenwerking is het namelijk te verwachten dat ook hulpverleners uit andere regio’s ingezet worden op Schiphol en dan is het belangrijk dat zij daar op zijn voorbereid.

Tijdens de Schiphol-trainingen wordt verteld en getoond, wat er gebeurt als bij een calamiteit delen van Schiphol worden afgezet, maar de luchthaven wel in bedrijf blijft. Dat vraagt extra alertheid van hulpverleners bij een inzet. Hulpverleners mogen alleen onder begeleiding van luchthavenmedewerkers naar en van de plaats van het incident gaan. De deelnemers zijn vrijwel zonder uitzondering heel positief over dit trainingsaanbod van de GHOR. Mei volgend jaar zijn er opnieuw trainingsavonden.

Meer weten via Coby Hendrikse.

Toegang beschermd gebied