Geplaatst op: 13-12-2018 om 11:28 uur
Laatst gewijzigd op: 14-12-2018 om 11:28 uur

Interregionale training voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen Zorgcontinuïteit

GHOR Kennemerland werkt intensief samen met omliggende GHOR-regio’s. Zo vormt GHOR Kennemerland samen met GHOR Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek- Waterland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland de z.g., GHOR Noordwest 6. GHOR NW6 kreeg dit jaar vanuit het Spoedzorg Net en het Netwerk Acute Zorg Noordwest subsidie waarmee een interregionale training voor de care-instellingen georganiseerd kon worden.

De training vond op dinsdagmiddag 20 november jl. training plaats. Aan de training namen 21 personen deel, afkomstig uit alle zes regio’s en werkzaam bij 19 verschillende instellingen. Tijdens de training begeleidden GHOR-medewerkers en een trainer van Trimension de volgende drie workshops:  

Workshop 1: Belemmeringen
Goede voornemens genoeg, maar hoe breng je die nu echt in de praktijk? Tijdens de workshop gingen de deelnemers aan de slag met belemmeringen om zorgcontinuïteit en vakbekwaamheid goed op de kaart te krijgen.

Workshop 2: De Crisistafel Workshop crisistafel
Tijdens deze workshop werd aan de hand van een casus inzichtelijk gemaakt hoe je in geval van een calamiteit de eigen organisatie opschaalt en met welke partijen je tijdens een crisis allemaal te maken hebt.

Workshop 3: Pre-mortem analyse
Bij een pre-mortem analyse wordt er vooraf bekeken wat er allemaal mis kan gaan. Deelnemers stelden zich tijdens deze workshop voor dat hun instelling een crisis was overkomen waar de kranten bol van stonden met koppen als: “Dit mag toch niet gebeuren bij een zorgsinstelling!”, “Amateurs!!!” Aan de deelnemers werd gevraagd welke vervelende crisis hun instelling overkomen zou kunnen zijn. Zo werden op een creatieve manier eventuele risico’s in kaart gebracht en werd nagedacht over hoe je deze risico’s voor kan zijn en kan verwerken in het eigen zorgcontinuïteitsplan van de instelling.  

Blij naar huis!
Iedere deelnemer kreeg na afloop een bondig naslagwerk mee, om ook collega’s van hun eigen instellingen te kunnen informeren. Naast de workshops was er ook voldoende tijd om te netwerken en werden contactgegevens gedeeld en ‘koffiemomenten’ gepland. De reacties van deelnemers na afloop waren overwegend positief; de organisatoren kregen reacties terug als: “Interessant”, “Heel leerzaam”, “Goed om op deze manier crisis uit te diepen” en “Waardevol.”  

Ook de organiserende GHOR-regio’s waren enthousiast en zijn van plan om in 2019 opnieuw care-instellingen in Noordwest 6 verband te trainen. Er zal met veel plezier opnieuw invulling gegeven gaan worden aan deze training. 

Ook meedoen?
Neem dan contact op met Dorien Gerards, DGerards@ggdkennemerland.nl.

Netwerkbijeenkomst zorgcontinuiteit
V.l.n.r. Jeroen Slieker (GHOR Noord-Holland Noord), Dorien Gerards, Hans Peijen (beiden GHOR Kennemerland), Esther Simmelink, Adrie Henkes (beiden GHOR Flevoland), Rachelle Ippel, Marcel Kooijmans (beiden GHOR Gooi en Vechtstreek), Wendy de Haas (GHOR Amsterdam-Amstelland), Mindy Stevenhaagen (SpoedzorgNet) en Ruben Mikulicz (Netwerk Acute Zorg Noordwest).

Deelnemers netwerkbijeenkomst
De deelnemers aan de Interregionale training voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen Zorgcontinuïteit.

Foto's: Jeffrey Koper.