Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:24 uur
Laatst gewijzigd op: 03-04-2018 om 09:01 uur

Netwerken over de provinciegrenzen

Netwerken blijft waardevol

Op een middag medio januari nam het complete GHOR-bureau van Veiligheidsregio Holland-Midden een kijkje bij de collega’s van GHOR Kennemerland. Tijdens dit werkbezoek werd onder meer uitgelegd hoe de crisisorganisatie van de GHOR in Kennemerland is opgezet en werd kort ingegaan op specifieke regionale risico’s. Verder werd toegelicht hoe daar via planvorming op wordt ingespeeld, waarbij het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal in de aandacht stond. Het bleek verfrissend om van elkaars sterke punten te leren en te zien dat er verschillende manieren zijn om de GHOR-taken uit te voeren.

Groeiend bewustzijn van meerwaarde

 Daarnaast vond begin februari een brede netwerkbijeenkomst plaats van 7 GHOR-bureaus uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Ook hier werd volop genetwerkt: bestaande contacten verder verdiept en nieuwe contacten gelegd. Algemeen beeld is dat we al veel samenwerken, maar nog best meer kunnen profiteren van elkaars kennis en inzicht.

Groepsfoto Hollads Midden

 

 

Geplaatst op: 29-03-2018 om 09:55 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2018 om 11:38 uur