Geplaatst op: 09-07-2018 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 10-07-2018 om 13:28 uur

Geslaagd bij externe audit

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft ervoor gekozen om op te gaan voor integraal ISO- certificaat voor alle organisatie-onderdelen van de veiligheidsregio. Daarom vonden in het 2e kwartaal een brede audit plaats waarbij gesproken is met medewerkers uit de hele organisatie.

Medio juni werd duidelijk dat GHOR Kennemerland voldoet aan de normen van ISO 9001:2015 en opnieuw in aanmerking komt voor dit ISO-certificaat.

Toetsing via collegiale gesprekken
Over GHOR Kennemerland zei de auditor dat het GHOR-team volgens de ISO-normen presteert waar het gaat om GHOR-taken op het gebied van coördinatie en regie op het gebied van risico- en crisisbeheersing in de acute zorg en regionale publieke gezondheidzorg. Dit is vastgesteld na gesprekken met meerdere GHOR-medewerkers eind april dit jaar.

Ontwikkeling accounthouderschap Partners
De auditor was positief over het netwerkbeheer van de GHOR en is benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken die GHOR Kennemerland sinds enige tijd voert met haar netwerkpartners en zal volgende keer graag meer willen weten hoe de GHOR vorm geeft aan het accounthouderschap.

Begin september wordt duidelijk of de VRK in z’n totaliteit in aanmerking komt voor een certificaat.