Geplaatst op: 27-10-2021 om 14:07 uur
Laatst gewijzigd op: 11-11-2021 om 09:31 uur

Interview met Remco van Rijn 

In de vorige GLI nieuwsbrief editie werd een subsidie aanvraag aangekondigd van ZonMw om in de gemeente de GLI aanpak steviger neer te zetten. Remco van Rijn – GLI coach en fysiotherapeut bij Vitaal Haarlem –is hiermee aan de slag gegaan en vertelt ons er wat meer over.

Wat was het doel van de subsidieaanvraag?

Vitaal Haarlem staat voor een preventieve aanpak als het gaat om chronische aandoeningen welke vaak het gevolg zijn van leefstijlfactoren. In het kader hiervan zijn wij in 2019 begonnen met het aanbieden van de GLI. In het begin was dat serieus pionier werk. Er was een grote onbekendheid onder huisartsen, deelnemers en zeker ook de zorgverzekeraars. Nu, 2 jaar later, gaat het al een stuk beter, maar zeker nog niet goed genoeg!

In Haarlem willen we een betere samenwerking realiseren tussen de huisartsen/ zorggroep, leefstijlcoaches, buurtsportcoaches/ SportSupport en de GGD. Via de subsidieoproep wilden we een structureel en doelgerichte overlegstructuur organiseren.  

Waar heb je op ingezet?

De subsidie aanvraag was gericht op het neerzetten van een stabiele overlegstructuur. Vanuit deze overlegstructuur willen we dan concreet en doelgericht plannen willen uitwerken. 

 • We willen de communicatie via de huisarts verbeteren. De huisarts zou beter op de hoogte moeten worden gesteld van wat de GLI is en welke professionals dit aanbieden. Zo kunnen huisartsen op een eenvoudige en doeltreffende manier de GLI adviseren en hier naar verwijzen. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds huisartsen die het idee hebben dat bij het Cool-programma gesport wordt.
 • Daarnaast willen we de informatievoorziening naar de deelnemers verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld informatiemateriaal kunnen maken welke uniform is voor alle samenwerkende partners. (Er zijn zorggroepen die dit in overleg met de leefstijlcoaches maken/aanschaffen)
 • De communicatie tussen de GLI aanbieders kan beter. Een communicatieplatform zou hier bijvoorbeeld helpend in kunnen zijn. Maar andere wegen zijn ook bespreekbaar. Daar is dus de verbeterde samenwerking voor nodig.
 • Ook willen we de GLI beter promoten. Denk hierbij aan promotie voor deelnemers, gezondheidsprofessionals, wijkteams etc. maar ook binnen het gemeentebestuur.
 • Tot slot willen we ook graag een routekaart ontwerpen voor deelnemers om door te kunnen stromen naar het beweegaanbod in de omgeving, de zogenoemde ‘warme overdracht’.

 Welke partners waren er betrokken bij de aanvraag?

 • FysiQ (coöperatie fysiotherapeuten)
 • Leefstijlcoaches Kennemerland (samenwerkende leefstijlcoaches in Haarlem e.o.)
 • Zorggroep HZK
 • SportSupport Haarlem
 • GGD Kennemerland
 • Zilveren Kruis

Iedereen is gebaat bij een betere samenwerking. Wat heb je nodig om het plan alsnog voort te zetten?

Dat is vrij simpel; geld. Er is geld nodig voor het aanstellen van een projectleider. De projectleider heeft ruimte en tijd nodig om samenwerkingsverbanden op te zetten, om overlegstructuren te organiseren en in te plannen. Nu moeten we dat in onze privétijd doen en dat houdt natuurlijk ergens op.

OPROEP: We zijn nog steeds op zoek naar financieringsmogelijkheden. Als iemand in dit netwerk een idee heeft om de financiering voor het aanstellen van een projectleider rond te krijgen dan horen we dit graag. Ideeën mogen gedeeld worden met: kvandergeest@vrk.nl