Geplaatst op: 27-10-2021 om 15:08 uur
Laatst gewijzigd op: 15-11-2021 om 16:58 uur

In gesprek met Dieuwke Schokker van het RIVM

Dieuwke is adviseur bij het RIVM en heeft in haar dagelijkse werkzaamheden veel van doen met de GLI. We zijn benieuwd naar de rol van het RIVM in de GLI keten en wat voor ontwikkelingen met betrekking tot de GLI Dieuwke voor nu en in de toekomst ziet.

Waar bestaan je werkzaamheden uit? En als vervolg daarop; hoe sluit een landelijke organisatie als het RIVM aan bij de GLI aanpak?

Als adviseur bij RIVM werken we aan diverse projecten die allemaal gaan over het verbinden van kennis en landelijke ontwikkelingen met de lokale / regionale praktijk. Specifiek voor de GLI hebben we in nauwe samenwerking met VWS een pagina op loketgezondleven.nl ingericht. Hierop wordt de informatie gebundeld voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering. Daarnaast heeft de erkenningscommissie een rol in het beoordelen van de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van nieuwe GLI-programma’s. Die commissie is onafhankelijk, als RIVM voeren we het secretariaat. Een programma moet op minimaal eerste aanwijzingen voor effectiviteit erkend zijn, wil het in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zvw. Ook zijn er andere collega’s binnen het RIVM die het GLI-register en de GLI-monitor coördineren. Hierin worden centraal gegevens verzameld om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit en de uitvoering van de GLI-programma’s.

Wat zijn de huidige landelijke ontwikkelingen op het gebied van de GLI?

Er wordt nog volop gewerkt aan een betere implementatie van de GLI. Het gaat dan zowel om de kwaliteit als om de toegankelijkheid en bereik van de GLI: het liefst wil je dat iedereen die in aanmerking komt in zijn of haar omgeving een passende GLI kan volgen. Ten slotte zijn er ook nieuwe GLI’s in ontwikkeling of in het proces van toelating tot de verzekerde zorg.

Is het RIVM onderdeel van de landelijke lobby rondom de ontwikkeling en voortgang van de GLI?

Het RIVM heeft een onafhankelijke rol, lobbyen past daar niet bij. Vanuit de taken die wij hebben rond de GLI praten we wel mee in inhoudelijke overleggen, zoals het implementatieoverleg dat VWS organiseert. Daarin signaleren we wat er goed gaat, wat er beter kan en wordt besproken welke acties nodig zijn.

Ken je mooie voorbeelden van gemeenten die de GLI hebben opgenomen in het lokale preventieakkoord?

Voor de implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie is een lokaal netwerk en samenwerkingsafspraken belangrijk. Het preventieakkoord kan hierbij helpen en kan zo bijdrage aan een goede implementatie van de GLI. Ook met het oog op het bereiken van kwetsbare doelgroepen. We zien zeker dat gemeenten in het preventieakkoord ook de gecombineerde leefstijlinterventie opnemen als interventie om bepaalde doelen te bereiken. Op onze voorbeelden pagina met daarin lokale preventieakkoorden zie je dit terug in bijvoorbeeld het preventieakkoord van de Achterhoek en Nijmegen. Voorbeelden lokale preventieakkoorden | Loketgezondleven.nl. Hiervoor worden ook wel middelen vanuit het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl ingezet.

Waar kunnen gemeenten / GLI aanbieders het RIVM voor benaderen?

Via loketgezondleven.nl vind je informatie over de GLI en worden goede voorbeelden gedeeld. Voor GLI-aanbieders is er informatie over wat nodig is om een GLI aan te bieden. Voor gemeenten biedt het loket informatie over het opzetten, uitvoeren en borgen van een integrale aanpak van overgewicht en het opzetten van een lokale preventie-infrastructuur. Voor specifieke vragen kan het RIVM altijd meedenken, middels een telefoontje of een advies op maat traject.

De factsheet Gecombineerde Leefstijl Interventie 2021 van het RIVM (ook benoemd in deze nieuwsbrief) geeft aan dat de GLI steeds meer op stoom komt. Wat is er volgens jou nodig om de GLI landelijk verder te laten groeien?Zo ja, wat is de meerwaarde van het preventieakkoord voor de lokale uitvoering van de GLI? 

Met de Covid-19 pandemie merkten we dat er meer interesse was in een gezonde leefstijl, en daarmee dat de vraag naar de GLI toenam. Op het GLI-kaartje op onze website zie je echter dat er nog niet voor iedereen in de eigen omgeving een GLI-programma wordt aangeboden. Het zou heel mooi zijn als er in elke gemeente minimaal een GLI-programma wordt aangeboden. Daarnaast is het belangrijk dat professionals elkaar goed weten te vinden om de doorverwijzingen zo makkelijk mogelijk te maken. Investeren in een lokale preventie infrastructuur is dus belangrijk.

Tot slot een kijkje in de toekomst. Waar staat volgens jou de GLI over 3 jaar?

We hopen natuurlijk dat er een landelijk dekkend aanbod is van GLI-programma’s. Met de komst van nieuwe GLI-programma’s komt er mogelijk wat meer differentiatie, bijvoorbeeld in de mix van fysieke en online bijeenkomsten, of voor specifieke groepen.