Geplaatst op: 20-09-2017 om 10:45 uur
Laatst gewijzigd op: 20-09-2017 om 11:03 uur

Gezonde gemeente en wijk

Werken aan de gezondheid van mensen; dit  werkt het beste “op  maat”, want iedere wijk en iedere gemeente is anders.

Daarom sluiten we aan bij de kracht en wensen en behoeften van bewoners en professionals in wijken en gemeenten. Samenwerken, het netwerk kennen en weten wat er speelt in een gemeente of wijk. Dat is nodig om een samenhangende en effectieve gezondheidsaanpak te realiseren.

Wij zijn bezig met de volgende projecten:

Eenzaamheid gemeente Bloemendaal

In 2016 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar eenzaamheid onder 65-plussers in de gemeente Bloemendaal.

Bij professionals en vrijwilligers zijn groepsinterviews gehouden en 65-plussers zijn individueel geïnterviewd. Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe eenzaamheid onder 65-plussers kan worden teruggedrongen.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om samen met samenwerkingspartners onze krachten verder te kunnen bundelen bij het signaleren en bestrijden van eenzaamheid.

Contactpersoon voor dit project is Kirsty van der Geest.

Steeds meer plekken in Kennemerland rookvrij

GGD Kennemerland kan u ondersteunen bij het rookvrij maken van de omgeving.

Deze hulp vloeit voort uit de ambities van de landelijke overheid en regionaal beleid. De overheid heeft samen met maatschappelijke organisaties een Preventieakkoord afgesloten met als doelstelling, dat er in 2040 door minder dan 5% van de volwassenen en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen wordt gerookt. En ook in de regionale nota Gezondheidsbeleid Kennemerland is het rookvrij maken van de omgeving waar veel kinderen komen een belangrijke ambitie.  Volop werk aan de winkel dus.

Vanuit het project Rookvrij Opgroeien in Haarlem Oost hebben wij veel ervaring opgedaan met het rookvrij maken van de omgeving. In deze factsheet onze bevindingen.

In de webtalkshow Rookvrij van het RIVM op 20 april 2020 vindt u praktische ervaringen met het rookvrij maken van schoolterreinen.

Helpt u mee om in de gehele regio plekken waar kinderen komen rookvrij te maken? 
Bij GGD Kennemerland kunt u terecht voor advies en ondersteuning

Lida Samson: lsamsons@ggdkennemerland.nl
Marjon Straver: mstraver@ggekennemerland.nl

 

 

 

Rookvrij schoolterrein verplicht in 2020
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. In 2020 is dit verplicht voor alle scholen.
JOGG samenwerking

Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak.

De JOGG aanpak is gericht op het aanbrengen van samenhang in activiteiten en het tot stand brengen van een effectieve samenwerking tussen lokale partijen. Op deze manier wordt gezond eten en bewegen voor jongeren zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

In onze regio werken de gemeenten Haarlemmermeer, Heemskerk en Haarlem met de JOGG aanpak’.

JOGG Haarlemmermeer
De eerste periode voor JOGG Haarlemmermeer liep in 2013-2015. Na een positieve eindevaluatie koos de gemeente voor een vervolg hierop: JOGG 2016-2018. Voor de GGD betekent dit met name het zoeken naar afstemming binnen de samenwerking op de JOGG-scholen (Gezonde School Methode).
Contactpersoon voor JOGG Haarlemmermeer is Nienke Chantrel.

JOGG Heemskerk
Sinds 2014 is Heemskerk een JOGG-gemeente waarbij de samenwerking tussen verschillende partijen plaatsvindt onder de noemer: Heel Heemskerk…!
Vanaf oktober 2017 ligt het JOGG regisseursschap in handen van de GGD. Onze contactpersoon is Kirsty van der Geest.

Project  Gezonde Voeding Schalkwijk
Vanuit de Gezonde Wijkaanpak in de Boerhaavewijk is in juni 2016 de werkgroep Gezonde Voeding gestart. met samenwerkingspartners uit de Boerhaavewijk:  SportSupport, JOGG, DOCK, NME (Natuur en Milieu Educatie), SKOS en GGD Kennemerland. Deze partners hebben de handen ineen geslagen om gezonde voeding op een duurzame manier te promoten.  De doelgroep waar we ons met de werkgroep op richten zijn kinderen op de basisscholen in Schalkwijk en Haarlem Oost.

Projectmedewerker Marjon Straver kan je hier meer over vertellen.