Nieuws
Geplaatst op: 24-06-2024 om 11:36 uur
Laatst gewijzigd op: 24-06-2024 om 11:40 uur

Veilig Thuis en team Maatschappelijke Zorg samen in actie bij een melding van Ouderenmishandeling

Op 15 juni 2024 was het Internationale Dag Tegen Ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg komen helaas vaak voor. 1 op de 20 ouderen heeft te maken met mishandeling. Ouderenmishandeling is een ernstig probleem dat onder de expertise van Veilig Thuis valt, maar ook binnen Maatschappelijke Zorg van de GGD. Organisaties die beiden onder de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vallen. In het kader van de Dag Tegen Ouderenmishandeling, geven we een kijkje achter de schermen hoe deze organisaties samenwerken wanneer een melding binnenkomt.

Veilig Thuis en team Maatschappelijke Zorg van de GGD vullen elkaar aan

Wat onder ouderenmishandeling valt, is hier te lezen. Een veelvoorkomend scenario is wanneer volwassen kinderen met dakloosheidsproblematiek, verslaving en/of psychiatrische problemen bij hun oudere ouders intrekken. Dit kan leiden tot overlast en situaties waarbij financiële uitbuiting een rol speelt. Daarnaast zien we ook gevallen waarin binnen het huwelijk een vorm van afhankelijkheid is ontstaan door verschil in leeftijd en gezondheid. Hierbij kan het voorkomen dat de ene partner de ander structureel de zorg ontzegt, zorgmijding ontstaat, wat leidt tot extra grote klachten en maatschappelijke teloorgang.

Een melding van ouderenmishandeling, wat nu?

Wanneer een melding van Ouderenmishandeling in combinatie met zorgmijding en OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) problematiek binnenkomt, dan zoeken Team Maatschappelijke Zorg van de GGD en Veilig Thuis de samenwerking op. Ze plannen een gezamenlijk huisbezoek met als doel om de binnengekomen melding met de betreffende personen te bespreken en afspraken te maken om de situatie weer veilig en stabiel te krijgen. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Maatschappelijke Zorg gaat aan de slag vanuit de expertrol op de OGGZ problematiek. Bijvoorbeeld in het geval van de dakloze persoon die intrekt bij zijn ouder; focus op de dakloze persoon; maakt contact, onderzoekt de problematiek en leidt toe naar passende zorg. Veilig Thuis draagt in dit geval zorg voor de ouder op het gebied van zorg en veiligheid. Zo vullen beide organisaties elkaar aan om de kwetsbare ouderen van Kennemerland gezond en veilig te houden.