Nieuws
Geplaatst op: 11-04-2024 om 11:01 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2024 om 11:52 uur

Meer aandacht voor geluid in IJmond

Op verzoek van de Provincie Noord-Holland heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied samen met de omwonenden onderzoek laten doen naar geluid op industrieterrein IJmond. GGD Kennemerland heeft in samenwerking met GGD Amsterdam vragen met betrekking tot gezondheid uit het onderzoek beantwoord. De conclusie van de GGD is dat een ongewenst hoog percentage inwoners in IJmond en met name in Wijk aan Zee (30%) ernstige geluidhinder ervaart door bedrijven en industrie. Het aantal mensen dat door geluid (ernstige) hinder ervaart is in de afgelopen 12 jaar onveranderd.
Voor het veroorzaken van negatieve effecten op de gezondheid zijn niet alleen de niveaus van geluid (gemeten in decibel), maar ook andere kenmerken van geluid belangrijk, zoals het type geluid, piekbelasting en de duur ervan. Zelfs een kleine verandering in het geluidskarakter kan snel leiden tot meer overlast en verstoring van de slaap. Daarnaast spelen andere factoren die niets met geluid op zich te maken hebben, zoals angst, algemene zorgen over de leefomgeving en de toekomst, en houding ten opzichte van de bron, in dit geval de industrie, ook een rol bij het ervaren van hinder.
 

Aanbevelingen

De GGD vindt het noodzakelijk dat de (ernstige) geluidshinder afneemt en doet daar verschillende aanbevelingen voor. De GGD stelt onder andere voor om aan de slag te gaan met het verminderen van specifieke typen geluid en bronnen die zorgen voor de meeste hinder. Vooral 's nachts, met de gezondheidskundige advieswaarden van de GGD als basis. Ook geeft de GGD in haar aanbevelingen het belang van stille plekken aan. Door stille plekken te creëren in woningen en woonomgevingen ervaren mensen meer rust. Het is belangrijk om omwonenden betrekken bij het in kaart brengen van de belangrijkste hinder bronnen en belangrijkste typen geluiden die hinder veroorzaken. Vervolgens moet samen met omwonenden, overheden en veroorzakers gekeken worden welke maatregelen kunnen helpen om de hinder te verminderen om tot een gezondere leefomgeving te komen. Naast geluidhinder is het voor de inwoners van het gebied ook van belang dat hinder van bijvoorbeeld stank en stof afneemt en dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.

Dat er in de IJmond sprake is van te veel hinder door geluid, is niet nieuw. Er zijn terecht zorgen over gezondheid en over het effect van geluid hierop. We zijn blij dat dit belang wordt erkend door de provincie en gemeenten en dat de betrokken partijen hier verder mee aan de slag willen gaan. De resultaten en bevindingen vragen om opvolging. We hopen gezien de gezondheidseffecten hier snel gezamenlijk resultaat te kunnen boeken. GGD wil hier ook in de toekomst graag haar expertise ter beschikking stellen.

Wil je meer weten over het onderzoek naar geluid op industrieterrein IJmond en de effecten van geluid op gezondheid:

  • Lees hier het rapport van de GGD Kennemerland.

Luchtfoto van de IJmond