Nieuws
Geplaatst op: 28-03-2024 om 08:39 uur
Laatst gewijzigd op: 28-03-2024 om 08:52 uur

Jongvolwassenen vertellen wat hen somber en onzeker maakt

In 2022 werd de gezondheidsmonitor jongvolwassenen uitgevoerd. Daaruit bleek dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid onder jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar. Dit was aanleiding voor onderzoekers van GGD Kennemerland om de verhalen achter de cijfers van deze verslechterde mentale gezondheid te onderzoeken. In 2023 zijn er zes groepsgesprekken gevoerd met 36 jongvolwassenen.

Eenzaamheid

Tijdens de groepsgesprekken herkenden veel jongvolwassenen zich in de cijfers over eenzaamheid (62% voelt zich eenzaam). De eenzaamheid die sommigen ervoeren tijdens de coronaperiode, voelen ze nog steeds. Ze ervaren een gebrek aan een sociaal netwerk en diepgang in hun relaties. De jongeren die we hebben gesproken hebben behoefte aan meer georganiseerde activiteiten en ontmoetingsplekken waar ze kunnen ontspannen en ‘niets hoeven’.  Ze weten echter niet altijd waar en hoe ze moeten beginnen.

Invloed van sociale media

Sociale media speelt een belangrijke rol in hun mentale gezondheid. Het zorgt voor afleiding, fear of missing out (FOMO), verslaving, en een negatief zelfbeeld. Het vergelijken met anderen heeft een grote invloed op hoe ze zich voelen en versterkt de druk om aan het perfecte plaatje te voldoen. Een jongere vertelde: “Er wordt heel veel vanuit de omgeving verwacht en daardoor ook vanuit jezelf. Dan zie ik op de socials dat een klasgenootje van een paar jaar geleden een huis koopt en een tweede kind heeft en een wereldreis gaat maken. Dan ga ik toch vergelijken en kijken; waar zit het verschil met mij?”’

Altijd aanstaan

Vanuit school en studie ervaren veel jongvolwassenen stress vanwege de hoeveelheid werk die van hen verwacht wordt. “Je moet van jezelf altijd aanstaan. Je moet steeds bezig zijn, en daardoor is uiteindelijk je batterij gewoon leeg en dan moet je toch van jezelf door,” vertelde een van de deelnemende jongeren aan het groepsgesprek.

Troebel toekomstperspectief

Daarnaast zeggen jongvolwassenen dat hun toekomstplannen over samenwonen, trouwen of een huis kopen onzeker worden vanwege studieschuld, de krapte op de huizenmarkt en de inflatie. Met name jongeren die op zichzelf wonen hebben financiële zorgen. Deze variëren van het niet kunnen betalen van rekeningen tot het niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten zoals festivals.

Middelengebruik

Veel jongvolwassenen geven aan dat het normaal is om te drinken en drugs te gebruiken in hun kringen. Ze noemen hiervoor verschillende redenen: rustmomenten, verdoving of onderdrukking van negatieve gevoelens en verveling. Een jongere vertelde: “Drugs nemen verdoofd. Dus dat soort dingen, waarom eigenlijk niet? Dan voel je het even niet. Ik heb zelf wel verslavingen, soms is het zo druk in mijn hoofd. ”

Advies van jongeren

Het rapport sluit af met concrete adviezen van de deelnemende jongvolwassenen aan gemeenten en scholen om de mentale gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op laagdrempelige hulp, het vergroten van de bespreekbaarheid van mentale gezondheid, het creëren van betaalbare ontmoetingsplekken en het vergaren van meer kennis over beschermende factoren, zoals voldoende beweging, slaap, vrije tijd en geen middelengebruik.

Meer informatie

Het rapport en de factsheet van dit onderzoek staan op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.