Nieuws
Geplaatst op: 03-10-2023 om 15:44 uur
Laatst gewijzigd op: 03-10-2023 om 15:48 uur

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van start

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een digitaal vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek biedt inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Kennemerland.
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 loopt van 2 oktober t/m 24 november 2023. Leerlingen vullen de vragenlijst in tijdens een lesuur op school. Direct na het invullen van de vragenlijst krijgen leerlingen een pagina met betrouwbare websites, tips en meer informatie over onderwerpen uit de vragenlijst.

School –en gemeenterapporten
De resultaten worden gebruikt om scholen en gemeenten te adviseren over gezondheid en het lokale gezondheid –en jeugdbeleid. De school ontvangt een school-specifieke rapportage over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl op hun school en de gemeenten ontvangen een eenzelfde rapportage van jongeren die in hun gemeente wonen. Daarnaast worden de resultaten van alle GGD’en samen gebruikt voor landelijk beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar.

Meer info vind je op deze pagina of stuur je vraag naar GMJeugd@ggdkennemerland.nl