Nieuws
Geplaatst op: 07-09-2023 om 09:43 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2023 om 09:47 uur

Gezondheidsachterstanden in Kennemerland zijn omvangrijk en hardnekkig

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden staat hoog op de politieke agenda. Dat is niet zonder reden, zo bevestigen nieuwe cijfers van GGD Kennemerland. Er zijn in GGD-regio Kennemerland grote verschillen in gezondheid en leefstijl die samenhangen met de mate waarin mensen kunnen rondkomen. Die verschillen zijn al (minstens) 10 jaar zichtbaar. Dit en meer blijkt uit extra analyses van de GGD op data van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.

Omvangrijke gezondheidsachterstanden
Inwoners van Kennemerland die moeite hebben met rondkomen voelden zich in het najaar van 2022 minder gezond en hadden vaker fysieke gezondheidsproblemen, mentale klachten en een ongezonde leefstijl dan inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Daarbij geldt: des te meer moeite met rondkomen, des te slechter hun gezondheid en leefstijl. Wat betreft mentale klachten rapporteren inwoners die moeilijk rondkomen vaker ernstige angst- of depressieklachten, veel stress, suïcidegedachten en eenzaamheid. Van de inwoners die grote moeite hebben met rondkomen heeft bijvoorbeeld 48% ernstige angst- of depressieklachten en 39% suïcidegedachten. Bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen is dat zo’n 5%. Op het gebied van leefstijl rapporteren inwoners die moeilijk rondkomen vaker ernstig overgewicht, weinig sporten, roken en zwaar alcoholgebruik. Zo rookt 32% van de inwoners die grote moeite hebben met rondkomen, tegenover 10% van de inwoners die geen moeite hebben met rondkomen.

Hardnekkige gezondheidsachterstanden
De data van de Gezondheidsmonitor gaat terug tot 2012. Bovengenoemde verschillen zijn al sinds 2012 zichtbaar in Kennemerland. Tussen 2020 en 2022 namen de achterstanden in leefstijl iets af, doordat de leefstijl meer verbeterde bij inwoners die grote moeite hebben met rondkomen dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. De achterstanden bleven desondanks wel bestaan. De achterstanden in ervaren, fysieke en vooral mentale gezondheid namen toe tussen 2020 en 2022, doordat dit meer verslechterde bij inwoners die moeilijk rondkomen dan bij inwoners die goed rondkomen.

Toename in moeite met rondkomen
Na een jarenlange daling, nam moeite met rondkomen tussen 2020 en 2022 weer toe. In het najaar van 2022 gaf bijna 20% van de inwoners van 18 jaar en ouder aan dat ze afgelopen jaar moeite hadden om rond te komen van het huishoudinkomen. 16% had enige moeite en 4% had grote moeite om rond te komen.

Meer informatie
Alle resultaten zijn terug te vinden in deze factsheet op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.