Nieuws
Geplaatst op: 21-09-2023 om 15:59 uur
Laatst gewijzigd op: 21-09-2023 om 16:07 uur

GGD brengt e-bikegebruik in kaart

Het gebruik van e-bikes nam de afgelopen jaren sterk toe in Nederland. Zijn e-bikes gezond? Niet als hij enkel dient ter vervanging van de ritjes met de gewone fiets. Elektrisch fietsen is namelijk minder intensief en daarmee minder goed voor de conditie. Echter, de trapondersteuning maakt het makkelijker om vaker en verder te fietsen. Door bijvoorbeeld autoritjes te vervangen door de e-bike of langere plezierritjes te maken, bewegen mensen meer en dat is gezond.

De keerzijde is dat er onveilige situaties kunnen ontstaan door de toenemende drukte en de uiteenlopende snelheden op het fietspad. Om inzicht te krijgen in de houding tegenover e-bikes en het gebruik ervan, zette GGD Kennemerland in mei een vragenlijst uit onder haar inwonerspanel. Bijna 3.800 panelleden deden mee.

Bijna de helft heeft e-bike

45% van de panelleden heeft een e-bike. Onder panelleden van 65 tot 80 jaar is het aandeel e-bikes het grootst. Maar ook een relatief groot deel (40%) van de panelleden van 18 tot 40 jaar heeft een e-bike. Het afleggen van grotere afstanden is de meest genoemde reden voor aanschaf van een e-bike. Het merendeel (69%) van de e-bikebezitters fietst meer na hun aanschaf. Bijna driekwart is de auto minder gaan gebruiken door de e-bike. Echter, ook de normale fiets wordt door velen minder gebruikt na aanschaf van de e-bike.

Minderheid draagt helm op e-bike

8% van de e-bikebezitters viel afgelopen jaar met hun e-bike. E-bikebezitters vallen vaker en hebben vaker medische hulp nodig na een val dan panelleden met een normale fiets. Ook zijn er verschillen in de voornaamste redenen van hun val. Door een fietshelm te dragen heb je 60% minder kans op ernstig hoofd- of hersenletsel bij een botsing of val. Toch draagt slechts 21% van de e-bikebezitters een helm. Onder kinderen met een e-bike is het helmgebruik nog lager: slechts 4%.

Veel panelleden voorstander van maatregelen

De helft van de panelleden voelt zich veilig op het fietspad, een kwart niet. Een meerderheid van de panelleden is dan ook positief over maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals een maximumsnelheid op het fietspad, een minimumleeftijd voor e-bikes en een fietshelmverplichting voor e-bikes. Panelleden die een e-bike hebben voelen zich vaker veilig op het fietspad en zijn minder vaak voorstander van deze maatregelen dan panelleden die zelf geen e-bike hebben.

Meer informatie

Alle resultaten van dit onderzoek staan in deze factsheet op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Wil je ook lid worden van het GGD Panel? Ga dan naar www.ggdkennemerland.nl/panel.

E-bike