Nieuws
Geplaatst op: 24-07-2023 om 16:17 uur
Laatst gewijzigd op: 24-07-2023 om 16:24 uur

Klaar voor de toekomst in beeld

In mijn eerste column als directeur Publieke Gezondheid Kennemerland gaf ik aan dat ik de gezondheid van iedere inwoner van Kennemerland – jong en oud - wil helpen verbeteren, ervoor wil zorgen dat niemand achterblijft, maar ook dat ik alleen niet veel ga bereiken. Daarom moeten we samen aan de bak. Gelukkig merkte ik tijdens mijn eerste weken al op dat de zeer betrokken medewerkers van onze GGD en partners uit de regio er hetzelfde over denken.

Om te bepalen wat we moeten doen om de gezondheid te verbeteren, is het belangrijk om te weten hoe gezond we in onze regio nu eigenlijk zijn. Om daar een goed beeld van te hebben voert de GGD onderzoeken uit; de gezondheidsmonitors voor volwassenen en jongeren. Deze gezondheidsmonitors geven een overzicht van onder andere de gezondheid en leefstijl van de bevolking. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken om gezondheidsbeleid te maken, maar de informatie is ook belangrijk voor andere plannen die de zorg raken.

Samenwerking in regio Kennemerland

De informatie is de afgelopen tijd benut voor onze samenwerking in de regio met Kennemerland Zilveren Kruis, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen (verenigd in Sigra), ZONH (eerstelijnszorg) en wijzelf als GGD Kennemerland. Dit heeft een regiobeeld opgeleverd. Alle regio’s in het land hebben dit opgesteld. Nu gaan we, op basis daarvan, werken aan een regioplan met als doel; zorg en ondersteuning in ons land en in de regio toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te houden. Het is fijn dat we als GGD een belangrijke bijdrage aan dit traject kunnen leveren. Wij weten tenslotte wat er speelt in de regio.

Hoe mentaal gezond ben jij?

Het beeld over onze regio staat inmiddels online op https://dejuistezorgopdejuisteplek.nl. De volgende stap is het uitwerken van de belangrijkste opgaven in onze regio en daar opvolging aan geven. In de komende columns neem ik je graag mee in de stappen die wij als GGD, samen met partners, gaan zetten om de gezondheid te verbeteren, waarbij we bijvoorbeeld weten dat aandacht voor mentale gezondheid nu echt heel belangrijk is. Ook willen we de gezondheidsverschillen verkleinen. In mijn volgende column ga ik daar graag verder op door. Maar nu wil ik je alvast vragen om na te denken over de volgende vraag: hoe mentaal gezond ben jij en is jouw omgeving?